:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประชุมวางแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน

16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

 
     วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้มอบหมายให้นายประพัต เมืองอุดร รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยได้เชิญชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. กลุ่มองค์กร และประชาชนพื้นที่ตำบลสันผักหวาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดตลาดนัดรับซื้อขยะรีไซเคิล การจัดการขยะเปียก (ถังหมักรักษ์โลก) การบริหารจัดการขยะอันตราย และการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อร่วมกันการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลสันผักหวานให้มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 
******************************************
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร
รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 053-131532 เว็บไซต์ www.sunpukwan.go.th
Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร