:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ศูนย์การศึกษานอกระบบ ศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง โรงพยาบาลหางคงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดงร่วมกันจัดโครงการอบรมการผู้ดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงรุ่นที่ ๒

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมด้วยนายประพัต เมืองอุดร รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ ๒ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบ ศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง โรงพยาบาลหางคงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
****************************
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร
รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 053-131532 เว็บไซต์ www.sunpukwan.go.th
Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร