:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดพื้นที่ปลอดภัยจากหมอกควันสำหรับประชาชน

4 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดพื้นที่ปลอดภัยจากหมอกควันสำหรับประชาชน

-------------------------------

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน พบว่ามีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เกินมาตรฐานและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงดำเนินการจัดพื้นที่ปลอดภัยจากหมอกควันสำหรับประชาชน (SAFTY ZONE) ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน เลขที่ ๒๕๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-๕๓๑๓-๑๕๓๒

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร