:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด
เลขที่ 152 ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ : 054-719413
โทรสาร (FAX) : 054-719414
E-mail : saraban@swod.go.th
Website : www.swod.go.th 
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลสวด

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวด