ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
174
เมื่อวานนี้
204
เดือนนี้
4,471
เดือนที่แล้ว
5,973
ปีนี้
50,285
ปีที่แล้ว
42,435
ทั้งหมด
218,698
ไอพี ของคุณ
18.205.176.100
-:- ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- กำหนดการ กิจกรรมพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ตาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2 
-:- ประชาสัมพันธ์การลดคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
-:- ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลสันผักหวาน 
-:- ประชาสัมพันธ์ปิดถนนและจัดการจราจรทางเบี่ยง บริเวณลำเหมืองร้องทราย-พยาบ้านสัน 
-:- ประกาศ ปิดน้ำเพื่อดำเนินการระบายตะกอนในท่อน้ำดิบ บริเวณ หน้าอาคารระบายน้ำเสีย คลองแม่ข่า  
-:- เทศบาลตำบลสันผักหวาน​ ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ายาเสพติด​ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก​ ในวันพุธ 
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121  
-:- กำหนดการพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลสันผักหวาน 
-:- กำหนดการโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปี 2562 
ห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุ​ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
เทศบาลตำบลสันผักหวาน รับประกาศเกียรติคุณผู้ก่อการดีด้านการป้องกันการจมน้ำดีเด่น ระดับทองแดง ปี 2562
เทศบาลตำบลสันผักหวาน​ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดอุโมงค์
เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันผักหวาน​ และแกนนำชุมชนตำบลสันผักหวาน
เทศบาลตำบลสันผักหวาน​ ร่วมเป็นกำลังใจกลุ่มเพาะเห็ดหอม​ บ้านท้าวผายู​ หมู่ที่​ 3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจร แบบ OVERLAY จำนวน 3 ช่วง บ้านท้าวผายู หมู่ 3 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตภายในตำบลสันผักหวาน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา overlay ถนนหน้าสนามกีฬา หมู่ 5 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักด้านทิศตะวันออกสนามกีฬา ทต.สันผักหวาน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หน้าสวนนายอรุณ ทาคำถา ถึงสุดเขตหมู่ 7 โด 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ 6 จำนวน 3 ช่วง โดยวิธี e-bidding 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ 6 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธี e-bidding 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอแนวความคิดของงานจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ทต.สันผักหวาน 
ประกาศผู้ชนะราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- รายงานผลประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay จำนวน 3 ช่วง 
-:- รายงานผลประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
-:- รายงานผลประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ 6 จำนวน 3 ช่วง 
-:- รายงานผลจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ overlay หมู่ 5 หน้าสนามกีฬาถึงสามแยก หมู่ 5 ไป หมู่ 7 
-:- รายงานผลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 7 หน้าสวนนายอรุณ ทาคำถา ถึงสุดเขตหมู่ 7 
-:- รายงานผลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ 6 บ้านขัวเด้งลุ่มไปวิวสวย 
-:- รายงานผลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 ด้านทิศตะวันออกสนามกีฬา ฯ 
-:- รายงานผลจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน หมู่ 5  
-:- รายงานผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 (ซอย 2/1 หลังบ้านนายผล - หลังโรงเรียนพั 

วัดช้างน้ำ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันผักหวาน
ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร