ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206

-:- เทศบาลตำบลสันผักหวาน เชิญมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ "Aerobic" 
-:- ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหางดง 
-:- ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์ การให้บริการจัดเก็บขยะ รถขยะคันสีเขียว 
-:- ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) 
-:- ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้าง ของเทศบาล 
-:- วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
-:- ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม พุทธศักราช 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
กิจกรรมตรวจประเมินความพิการ
กิจกรรมสะลีปั๋นสุข
ศึกษาดูงานการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน
กิจกรรมประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันผักหวาน
โครงการห้องเรียนผู้สูงอายุ วันพุธที่ 11/1/2565 กิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- โครงการก่อสร้างงานดินถม หมู่ 5 บ้านเบ้อ 
-:- โครงการก่อสร้างราวกั้นอันตราย หมู่ 7 
-:- ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 7 สวนนายอรุณ - สุดเขตหมู่ 7 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 ต้นงิ้วซอย 4 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 1 ล้านนาซิตี้ 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ 2 ข้างซุ้มประตูหัวบ้านต้นงิ้ว 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ไม่มีฝา หมู่ 3 ร้านนฤมลผ้าม่าน-บ่อบำบัด 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 6 บ้านยายปัน - บ้านนายคำ สารภี 
-:- ประกาศ 171012560 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศราคากลาง
-:- เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านนายชูชาติ-บ้านนายสมานหมู่ที่4 
-:- ก่อสร้างรั้วประตูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลานคอนกรีตบ้านเบ้อหมู่ที่5 
-:- กำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก7จุดลำน้ำแม่ขัวเด้งหมู่ที่6 
-:- ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก2ช่วงข้างสวนป้าเล็กหมู่ที่7 
-:- ขยายไหล่ทางบ้านยังเปาบ้านเจ้รวย-บ้านนายปัน สายสุภา หมู่ที่ 5 
-:- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสวนนายบุญรัตน์ถึงบ้านนายบุญมีหมู่ที่7 
-:- ถนนคอนกรีตและรางระบายน้ำไผ่ล้อมซอย1ท้ายซอยหมู่ที่2 
-:- ปรับปรุงผิวถนนแบบOverlayคันคลองชลประทานซอย5สายแยกอู๋จ๋อย-บ้านอ้ายหล้าหมู่ที่5 
-:- รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูสายเมนบ้านนายสายันถึงบ้านนางดาวเรืองหมู่ที่2 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
-:- ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร กองการศึกษา ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่สันทนาการ) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 
หมู่บ้านมหัศจรรย์ดินยิ้ม
วัดช้างน้ำ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ดินยิ้ม บ้านป่าตาล
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน


คู่มือประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งไฟฟ้าชำรุดระบบบริหารเอกสาร E-Officeตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุหนังสือราชการท้องถิ่นสำรวจความคิดเห็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดเชียงใหม่