ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
186
เดือนนี้
2,640
เดือนที่แล้ว
5,356
ปีนี้
22,576
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
330,924
ไอพี ของคุณ
3.236.222.124-:- สื่อประกอบการรณรงค์ให้ประชาชนชาวหางดงรับวัคซีนโควิด-19 
-:- ขอเชิญชวนพี่น้องชาวหางดง ร่วมใจฝ่าวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ด้วยการฉีดวัคฉีดป้องกันโรคโควิด 
-:- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหลอกหลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ 
-:- ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 2 เคส 6 พฤษภาคม​ 64​ 
-:- อำเภอหางดง​ ประกาศ​เรียกประชุม​สภา​เทศบาล​ตำบล​สัน​ผักหวาน​ ครั้งแรก 
-:- ประชาสัมพันธ์ สำหรับการติดต่องานสำนักงานทะเบียนอำเภอหางดง 
-:- ประกาศปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ฟิิตเนส) และปิดสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน  
-:- ปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฏฐิวนาราม ฉบับที่ 2/2564 
-:- เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฏฐิวนาราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
-:- แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็กวัดลัฏฐิวนาราม 
เทศบาลตำบลสันผักห​วาน​ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักห​วาน​ ครั้งแรก
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 2 เคส 6 พฤษภาคม​ 64​
เทศบาลฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 1 แห่ง 5 พฤษภาคม​ 64​
ต้อนรับคณะ อบต.สบแม่ข่า ในโอกาสเดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนิติกรชำนาญการ
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ3 พฤษภาคม​ 64​
นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ประชุมหารือ 3 ฝ่าย


ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬา 
-:- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและปูบล๊อคสนามหญ้า หมู่ 1 ฌาปนสถาน 
-:- โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ฌาปนสถานบ้านสันป่าตัน 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง บ้านสันผักหวานน้อย หมู่ 7 
-:- ราคากลางก่อสร้างเมรุเผาแบบเตาถ่าน หมู่ 6 บ้านขัวเด้ง (ฌาปนสถานบ้านอ้อ) 
-:- ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันผักหวานหลวง หมู่ 1 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำและกำแพงกันดิน หมู่ 2 บ้านเวียงพันแสน 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันผักหวานหลวง หมู่ที่ 1 (ข้างหมู่บ้านล้านนาซิตี้) 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเบ้อ หมู่ที่ 5 (บ้านนายสง่า-บ้านอาจารย์สมชาติ) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศแจ้งผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11-18 สิงหาคม 2563 
-:- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และคนงานประจำรถขยะ 
หมู่บ้านมหัศจรรย์ดินยิ้ม 
วัดช้างน้ำ
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันผักหวาน
   ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน
    ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
     ชุดพื้นเมือง – ชุดชาวเขา


     คู่มือประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งไฟฟ้าชำรุดระบบบริหารเอกสาร E-Officeตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุหนังสือราชการท้องถิ่นสำรวจความคิดเห็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดเชียงใหม่