ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
270
เมื่อวานนี้
419
เดือนนี้
3,790
เดือนที่แล้ว
5,691
ปีนี้
29,321
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
401,941
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180-:- ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน 
-:- การบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปอายุ 12 ปีขึ้น ประจำเดือน สิงหาคม 2565 
-:-  กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนในหลายพื้นที่ 
-:- เทศบาลตำบลสันผักหวาน เร่งระดมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบน้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ไหลอ่อน 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
-:- ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การรับฟัง การประชุมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่าน Facebook live 
-:- วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 
-:- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็นฯ  
-:- ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าร่วมชื่อเสนอข้อบัญญํติท้องถิ่น พ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เทศบาลนครรังสิต
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผักหวาน
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผักหวาน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- โครงการก่อสร้างงานดินถม หมู่ 5 บ้านเบ้อ 
-:- โครงการก่อสร้างราวกั้นอันตราย หมู่ 7 
-:- ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 7 สวนนายอรุณ - สุดเขตหมู่ 7 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 ต้นงิ้วซอย 4 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 1 ล้านนาซิตี้ 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ 2 ข้างซุ้มประตูหัวบ้านต้นงิ้ว 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ไม่มีฝา หมู่ 3 ร้านนฤมลผ้าม่าน-บ่อบำบัด 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 6 บ้านยายปัน - บ้านนายคำ สารภี 
-:- ประกาศ 171012560 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเบ้อ หมู่ 5 
-:- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.แผงรั้วสำเร็จรูป รุ่น LT บ้านเบ้อ หมู่ 5 
-:- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.บ้านขัวเด้ง หมู่ 6 (สะพานขัวเด้ง-สวนนายจรัญ) 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และ ถนน คสล.หมู่ 5 (ข้างบ้านนางเหมย สันป่าตัน) 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 (ข้างวัดผาสุการาม-บ้านนางบุญปั๋น เรือนใส) 
-:- โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Over lay) แยก ทล 108 ตอนบ้านเบ้อ-แยก ทล 121 กาดผักหวาน หมู่ 5 
-:- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ สาย ชม.ถ.79-0003 แยก 121-เขตติดต่อบ้านแหวน หมู่ 3,2 
-:- โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเบ้อ หมู่ 5 
-:- โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน หมู่ 2 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
-:- ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร กองการศึกษา ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่สันทนาการ) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้าง 
หมู่บ้านมหัศจรรย์ดินยิ้ม 
วัดช้างน้ำ
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันผักหวาน
   ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน
    ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
     ชุดพื้นเมือง – ชุดชาวเขา


     คู่มือประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งไฟฟ้าชำรุดระบบบริหารเอกสาร E-Officeตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุหนังสือราชการท้องถิ่นสำรวจความคิดเห็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดเชียงใหม่