ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
2,135
เดือนที่แล้ว
3,967
ปีนี้
2,135
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
374,755
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112-:- แจ้งประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ขอปิดให้บริการงานพัฒนารายได้ 10-14 มกราคม 2565 
-:- ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) 
-:- 29 ธ.ค.64 เทศบาลตำบลสันผักหวาน เปิดด่าน 7 วันระวังอันตราย 
-:- แผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ สำหรับชาวหางดง 
-:- เชิญร่วม #กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับเทศบาลตำบลสันผักหวาน 
-:- ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน 
-:- ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 
-:- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง แจ้งการเข้าดำเนินการซ่อมแซมประสิทธิภาพ คลองส่งน้ำสาย  
-:- ให้ปิดพื้นที่หอพักนายตั๋น สายแปง ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2564 
ทต.สันผักหวาน ตรวจ ATK เชิงรุกบุคลากร ไม่พบเชื้อ
เปิดด่าน 7 วันระวังอันตราย ในช่วงเทศกาล​ส่งท้าย​ปี​เก่า​ต้อนรับ​ปีใหม่​ 2565
สภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เห็นชอบพิจารร่างเทศบัญญัติ เรื่อง สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 วาระที่ 2 และ
เทศบาลตำบลสันผักหวานร่วมปฏิบัติงาน ออกบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 PFizer
เทศบาลตำบลสันผักหวานออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส
สภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เห็นชอบพิจารร่างเทศบัญญัติ เรื่อง สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 วาระที่ 1 รับ


ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬา 
-:- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและปูบล๊อคสนามหญ้า หมู่ 1 ฌาปนสถาน 
-:- โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ฌาปนสถานบ้านสันป่าตัน 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง บ้านสันผักหวานน้อย หมู่ 7 
-:- ราคากลางก่อสร้างเมรุเผาแบบเตาถ่าน หมู่ 6 บ้านขัวเด้ง (ฌาปนสถานบ้านอ้อ) 
-:- ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันผักหวานหลวง หมู่ 1 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำและกำแพงกันดิน หมู่ 2 บ้านเวียงพันแสน 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันผักหวานหลวง หมู่ที่ 1 (ข้างหมู่บ้านล้านนาซิตี้) 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเบ้อ หมู่ที่ 5 (บ้านนายสง่า-บ้านอาจารย์สมชาติ) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
หมู่บ้านมหัศจรรย์ดินยิ้ม 
วัดช้างน้ำ
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันผักหวาน
   ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน
    ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
     ชุดพื้นเมือง – ชุดชาวเขา


     คู่มือประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งไฟฟ้าชำรุดระบบบริหารเอกสาร E-Officeตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุหนังสือราชการท้องถิ่นสำรวจความคิดเห็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดเชียงใหม่