ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
3,142
เดือนที่แล้ว
3,002
ปีนี้
16,032
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
388,652
ไอพี ของคุณ
3.225.221.151-:- ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสอบถาม การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-:- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้โรงเรียน-สถาบันการศึกษา เปิดเรียนแบบปกติ 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา 
-:- 10 ข้อควรรู้ ป้องกันเพลิงไฟไหม้บ้าน 
-:- เชิญร่วมรับฟังบรรยายธรรม ตามโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างสันติสุข ครั้งที่ 4 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ปิดเทอม อากาศร้อน ชวนกันเล่นน้ำ เสี่ยงจมน้ำ 
-:- อัพเดท‼️หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ Call Center COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ขออนุญาตแจ้งการหยุดให้บริการเก็บขยะช่วงสงกรานต์ 
-:- ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร  
การประเมินจัดตั้งส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การประชุมประชาคมประชาชน บ้านป่าตาล หมู่ 4
  การประชุมประชาคมประชาชน บ้านสันผักหวานน้อย หมู่ 7
  เทศบาลตำบลสันผักหวาน ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำป่าทะลักท่วมพื้นที่
  การประชุมประชาคมประชาชน บ้านขัวเด้ง หมู่ 6
  เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  -:- โครงการก่อสร้างงานดินถม หมู่ 5 บ้านเบ้อ 
  -:- โครงการก่อสร้างราวกั้นอันตราย หมู่ 7 
  -:- ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 7 สวนนายอรุณ - สุดเขตหมู่ 7 
  -:- โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 ต้นงิ้วซอย 4 
  -:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 1 ล้านนาซิตี้ 
  -:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ 2 ข้างซุ้มประตูหัวบ้านต้นงิ้ว 
  -:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ไม่มีฝา หมู่ 3 ร้านนฤมลผ้าม่าน-บ่อบำบัด 
  -:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 6 บ้านยายปัน - บ้านนายคำ สารภี 
  -:- ประกาศ 171012560 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ประกาศราคากลาง
  -:- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเบ้อ หมู่ 5 
  -:- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.แผงรั้วสำเร็จรูป รุ่น LT บ้านเบ้อ หมู่ 5 
  -:- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.บ้านขัวเด้ง หมู่ 6 (สะพานขัวเด้ง-สวนนายจรัญ) 
  -:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และ ถนน คสล.หมู่ 5 (ข้างบ้านนางเหมย สันป่าตัน) 
  -:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 (ข้างวัดผาสุการาม-บ้านนางบุญปั๋น เรือนใส) 
  -:- โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Over lay) แยก ทล 108 ตอนบ้านเบ้อ-แยก ทล 121 กาดผักหวาน หมู่ 5 
  -:- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ สาย ชม.ถ.79-0003 แยก 121-เขตติดต่อบ้านแหวน หมู่ 3,2 
  -:- โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเบ้อ หมู่ 5 
  -:- โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน หมู่ 2 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
  -:- ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  -:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร กองการศึกษา ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่สันทนาการ) 
  -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง  
  -:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป  
  -:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  
  -:-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
  -:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
  -:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 
  -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้าง 
  -:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
  หมู่บ้านมหัศจรรย์ดินยิ้ม 
  วัดช้างน้ำ
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันผักหวาน
    ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน
     ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
      ชุดพื้นเมือง – ชุดชาวเขา


      คู่มือประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งไฟฟ้าชำรุดระบบบริหารเอกสาร E-Officeตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุหนังสือราชการท้องถิ่นสำรวจความคิดเห็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดเชียงใหม่