ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ ประจำปี 25655 ม.ค. 2566
2คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ14 ธ.ค. 2565
3คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ14 ธ.ค. 2565
4คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1 พ.ย. 2565
5คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25661 พ.ย. 2565
6คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 ต.ค. 2565
7คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 ต.ค. 2565
8คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 ต.ค. 2565
9คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 ต.ค. 2565
10ประกาศผู้มีอำนาจพิจารณาหรือนุญาตการลาและการใช้อำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง3 ต.ค. 2565
11ประกาศ กำหนดจำนวนวันลาและจำนวนครั้งการลาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
12ประกาศ กำหนดจำนวนวันลาและจำนวนครั้งการลาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
13ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
14ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
15ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
16คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล3 ต.ค. 2565
17ประกาศช่องทางการสื่อสารและร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล3 ต.ค. 2565
18คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ก.ค. 2565
19คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล1 ก.ค. 2565
20คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม28 มิ.ย. 2565

1 2 3 4 5   >>  >|