ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับพนักงานครู พ.ศ.256523 ม.ค. 2566
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงาครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.256515 พ.ย. 2565
3ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 11 พ.ย. 2565
4ประกาศผู้มีอำนาจพิจารณาหรือนุญาตการลาและการใช้อำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง3 ต.ค. 2565
5ประกาศ กำหนดจำนวนวันลาและจำนวนครั้งการลาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
6ประกาศ กำหนดจำนวนวันลาและจำนวนครั้งการลาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
7ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
8ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
9ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
10กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน5 เม.ย. 2565
11หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256529 มี.ค. 2565
12แนวทางปฎิบัติในการขอใช้บัญชี18 มี.ค. 2565
13ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.256531 ม.ค. 2565
14ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256531 ม.ค. 2565
15ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.256531 ม.ค. 2565
16มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1 ม.ค. 2565
17ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 8 พ.ย. 2564
18ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
19การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย7 ต.ค. 2564
20ประกาศกำหนดจำนวนวันลาและจำนวนครั้งการมาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564

1 2 3   >>  >|