ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ ประจำปี 25655 ม.ค. 2566
2สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 พ.ย. 2565
3ข้อตรวจสอบพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256516 พ.ย. 2565
4ประกาศแผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 พ.ย. 2565
5แนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.256422 ก.ย. 2565
6รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256512 ก.ย. 2565
7รายงานผลการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล8 ก.ค. 2565
8แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2565
9รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 9621 มิ.ย. 2565
10คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-257020 พ.ค. 2565
11คู่มือระเบียบหนังสือสั่งการ ประจำปี 2563-256420 พ.ค. 2565
12สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 22 พ.ค. 2565
13คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ทต.สันผักหวาน4 มี.ค. 2565
14ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 มี.ค. 2565
15รายงานผลการอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฏหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข11 ก.พ. 2565
16คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 25654 ม.ค. 2565
17คู่มือบริหารสารบรรณ ด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายหนังสือราชการ4 ม.ค. 2565
18มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1 ม.ค. 2565
19เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 24 พ.ย. 2564
20สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 พ.ย. 2564

1 2 3   >>  >|