ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-25702 ก.ย. 2565
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปี 25658 ก.ย. 2563
3รายงานผลการดำเนินโครงการฯตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 รอบ12 เดือน14 ก.ค. 2563
4รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปี 256214 ก.ค. 2563
5รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 116 เม.ย. 2563
6การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลสันผักหวาน29 พ.ย. 2562
7รายงานการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) ประจำปี 256224 มิ.ย. 2562
8แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี2561-256429 มี.ค. 2562
9แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256030 มี.ค. 2560

1