ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี1 มิ.ย. 2564
2ประกาศ ข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันผักหวาน พ.ศ.25625 ส.ค. 2563
3ประกาศผลการประกวดคำขวัญ ณรงค์ป้องกันการทุจริต5 ส.ค. 2563
4ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลสันผักหวาน12 ก.ค. 2563
5ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.256323 เม.ย. 2563
6รายงานการรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 256218 ต.ค. 2562
7ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง3 ต.ค. 2561
8ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น27 มิ.ย. 2559
9การให้ความรู้แก่เยาวชนในการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น1 มี.ค. 2559
10ประกาศเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น9 ม.ค. 2558

1