ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภา ฯ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256626 ม.ค. 2566
2การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25652 พ.ย. 2565
3ประกาศอำเภอหางดง เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25656 ก.ย. 2565
4ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256622 ส.ค. 2565
5ประกาศสภา ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 256622 ส.ค. 2565
6ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256522 ก.ค. 2565
7ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปี 256420 พ.ค. 2565
8ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256525 เม.ย. 2565
9ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปี 256522 มี.ค. 2565
10ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256622 มี.ค. 2565
11ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25668 ก.พ. 2565
12ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปี พ.ศ.25658 ก.พ. 2565
13ประกาศ สภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
14ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256424 พ.ย. 2564
15ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256427 ก.ย. 2564
16ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 15 ก.ค. 2564
17ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256415 พ.ค. 2564
18คำสั่งอำเภอหางดง ที่311/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน10 พ.ค. 2564
19ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน10 พ.ค. 2564
20ประกาศ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 256410 พ.ค. 2564

1 2   >>  >|