ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี1 มิ.ย. 2564
2มีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน13 พ.ค. 2564
3ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.256414 ธ.ค. 2563
4ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.256414 ธ.ค. 2563
5นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เทศบาลตำบลสันผักหวาน ปีงบประมาณ 25621 ส.ค. 2562
6มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน28 ธ.ค. 2561
7แผนงานสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต6 ต.ค. 2560

1