ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม3 ต.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256531 มี.ค. 2565
3คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี256511 ก.พ. 2565
4ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.256515 พ.ย. 2564
5ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 256515 พ.ย. 2564
6มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ24 มิ.ย. 2564
7มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม24 มิ.ย. 2564
8มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน24 มิ.ย. 2564
9เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น24 มิ.ย. 2564
10แนวทางการยกระดับ ธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 มิ.ย. 2564
11ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี1 มิ.ย. 2564
12ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25661 มิ.ย. 2564
13รายงานผลการรับประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256310 ก.พ. 2564
14รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633 ก.พ. 2564
15ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.256414 ธ.ค. 2563
16ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.256414 ธ.ค. 2563
17แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-256312 ก.ค. 2563
18แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.256322 เม.ย. 2563
19ประกาศ ข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันผักหวาน พ.ศ.25621 พ.ย. 2562

1