ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 พ.ย. 2565
2ประกาศ กำหนดจำนวนวันลาและจำนวนครั้งการลาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
3ประกาศ กำหนดจำนวนวันลาและจำนวนครั้งการลาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
4การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม3 ต.ค. 2565
5ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น29 มิ.ย. 2565
6ประกาศเทศบาลสันผักหวาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 พ.ย. 2564
7จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย1 ต.ค. 2564
8ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี1 มิ.ย. 2564
9ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25661 มิ.ย. 2564
10ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล13 พ.ค. 2564
11นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เทศบาลตำบลสันผักหวาน 8 ก.พ. 2564
12ประกาศ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-25638 ก.พ. 2564
13แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCP : Business Continuity Plan) ประจำปีงบประมาณ 256314 ก.ค. 2563
14การกำหนดและจำนวนครั้งการมาทำงานสาย12 ก.ค. 2563

1