ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณรายจ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริการสาธารณะ และจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผักหวาน คณะกรรมการสนับสนุนแผน และบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวานที่เกี่ยวข้อง รวม 100 คน
โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวหทัยชนก บุญให้ลาภ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 
25 พฤศจิกายน 2565