ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
1
เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

----------------------------------------------------------

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2564 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน  โดยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นทองอุไร จำนวน 250 ต้น และต้นหางนกยูง จำนวน 20 ต้น บริเวณโดยรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

 

และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

27 กรกฎาคม 2564

โครงการเดินตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

โครงการเดินตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

--------------------------------------------------

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้มอบหมายให้นายประพัต เมืองอุดร รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เข้ารับมอบพันธุ์ปลาจากนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง ตามโครงการโครงการเดินตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านชุมชน เพื่อเป็นแหล่งโปรตีน แหล่งอาหารของชุมชนต่อไป

22 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมนำเสนอการพัฒนาคลองแม่ข่า​ ตามโครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมนำเสนอการพัฒนาคลองแม่ข่า​ ตามโครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
-----------------------------------------
วันที่ 13​ กรกฎาคม​ 2564 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ร่วมนำเสนอการพัฒนา​คลองแม่ข่าต่อนายวีระ​พันธ์​ ดีอ่อน​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงใหม่​ และคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน​ ณ​ ที่ว่าการอำเภอหางดง​ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคลองแม่ข่า​ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการมากที่สุด
13 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน ประจำปี พ.ศ.2564
-----------------------------------------------------
นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยงานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาล จัดขึ้น เป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนและแกนนำในระดับชุมชนทั้งในระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทำกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาสภาองค์กรชุมชนระหว่างสภาองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้องค์กรชุมชนในตำบลเกิดความเข้มแข็งและเกิดกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาเครือข่ายในชุมชน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมน (ภาคเหนือ) คุณองอาจ อินทร กรรมการขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัด กรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
08 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดอบรมตัดเย็บผ้าเบื้องต้นและผลิตภัณฑ์จากผ้า,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดอบรมตัดเย็บผ้าเบื้องต้นและผลิตภัณฑ์จากผ้า
-------------------------------------------
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการตัดเย็บเบื้องต้นและทำผลิตภัณฑ์จากผ้า ให้แก่กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจในชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์บ้านขวัญเวียงเพื่อประชาชน ม.5 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ตลอดจนพัฒนาทักษะฝีมือในการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นและทำผลิตภัณฑ์จากผ้า ให้สามารถพึ่งพาตนเอง เป็นทางเลือกในการเสริมสร้างรายได้หรือประกอบอาชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
02 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลสันผักหวาน เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ​ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ​ (กบอ.) อำเภอหางดง,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ​ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ​ (กบอ.) อำเภอหางดง
-​----------------------------------------------
วันที่​ 1 กรกฎาคม​ 2564​ เวลา​ 09.00​ น. นายเจริญ​ ค​ำ​ยา​มา​ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​สัน​ผักหวาน​ กล่าวต้อนรับ​ผู้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ​ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ​ (กบอ.) อำเภอหางดง​ โดยมีนายสมศักดิ์​ ค​ณา​ค​ำ​ นา​ยอ​ำ​เภอ​หางดง​ เป็นประธานการประชุม​ ณ​ ห้องประชุม​เทศบาล​ต​ำ​บล​สัน​ผักหวาน
01 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลสันผักหวาน สนับสนุนข้าวกล่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอหางดง,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน สนับสนุนข้าวกล่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอหางดง
---------------------------------------
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลสันผักหวานมอบข้าวกล่องจำนวน 120 กล่อง สนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชนที่มารับบริการฉีดป้องกันโรควัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกายภาพบำบัด เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
29 มิถุนายน 2564

เทศบาลตำบลสันผักหวาน รับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ (ด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่) ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน รับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ (ด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่) ประจำปี 2563
-------------------------------------------
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ เพื่อตรวจประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ซึ่งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะอนุกรรมการ นางมลวิภา ศิริโหราชัย อนุกรรมการ ผศ.สุรินทร์ ทองคำ อนุกรรมการ นางอารีวรรณ บุญสูง อนุกรรมการและนางดวงใจ ดวงทิพย์ เลขานุการอนุกรรมการ ในการนี้เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้เชิญผู้นำท้องที่ นายจิรวัฒน์ แก้วน้อย กำนันตำบลสันผักหวาน พร้อมด้วยกลุ่มองค์การต่างๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของเทศบาลได้แก่ นายสัณฐาน จันทร์ศรี ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท้าวผายู นายธนพล สายธรรม ประธานกลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล (หมู่บ้านดินยิ้ม) นางพิกุล ศรีสงคราม กลุ่มรักษ์ดินลูกประคบดินเผาสมุนไพร ในการให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการ และได้นำคณะอนุกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ ด้านการพัฒนาคลองแม่ข่า ซึ่งเทศบาลตำบลสันผักหวานได้มีการขับเคลื่อนพัฒนาคลองแม่ข่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
 
โดยเทศบาลตำบลสันผักหวานได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสันผักหวานได้ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 (ด้านเอกสาร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การประเมินครั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ (ด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่) ประจำปี 2563 เพื่อเข้าประเมินผลงานเชิงประจักษ์
21 มิถุนายน 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2564,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2564
---------------------------
นายประวัติ สุยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
การประชุมครั้งนี้ นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน พิจารณา 5 เรื่อง ซึ่งสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน มีมติเห็นชอบทั้ง 5 เรื่อง รายละเอียดดังนี้
1.ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
2.ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันผักหวาน
3.ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างฐานรากวางเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ และปุ๋ยหมักแบบอัตโนมัติ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
4.ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ
5.ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
16 มิถุนายน 2564

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมรับการประเมินคลองแม่ข่า ตามโครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมรับการประเมินคลองแม่ข่า ตามโครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

-----------------------------------------

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง พร้อมนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ให้การต้อนรับ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสเดินทางมารับฟังบรรยายการดำเนินงานพัฒนาคลองแม่ข่าน้อยของเทศบาลตำบลสันผักหวาน และลงพื้นที่ตรวจการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ณ บริเวณคลองแม่ข่าน้อย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลสันผักหวาน

ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ประชาชนตำบลสันผักหวาน และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหางดงดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา วัชพืชคลองแม่ข่าน้อยในโอกาสวันสำคัญต่างๆ  ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนมีประชาชนขอใช้เป็นพื้นที่ทำกินสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และในอนาคตได้วางแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ทั้งนี้จะได้ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพัฒนาต่อไป

02 มิถุนายน 2564

นายก​เทศมนตรี​ตำบลสันผักหวาน​ ให้กำลังใจบุคลากร​ทางการแพทย์​ เจ้าหน้าที่​ผู้ปฏิบัติงาน​ และประชาชน​ที่มารับบริการฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โควิด-19,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
นายก​เทศมนตรี​ตำบลสันผักหวาน​ ให้กำลังใจบุคลากร​ทางการแพทย์​ เจ้าหน้าที่​ผู้ปฏิบัติงาน​ และประชาชน​ที่มารับบริการฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โควิด-19
------------------------------------------------
วันที่​ 9​ มิถุนายน​ 2564​ นายเจริญ​ ค​ำ​ยา​มา​ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​สัน​ผักหวาน​ พร้อมจ่าเอกศรัณย​พงศ์​ จันทร์​นวล​ ปลัดเทศบาล​ต​ำ​บล​สัน​ผักหวาน​ นายพีรเดช​ มานะศักดิ์​ เลขานุการ​นายก​เทศมนตรี​ตำบลสันผักหวาน​ ร่วมมอบหน้ากาก​อนามัย​ เจลแอลกอฮอล์​ และน้้ำดื่ม​ ให้แก่ผู้อำ​นว​ยการ​โรงพยาบาลหางดง​ พร้อมให้กำลังใจบุคลากร​ทางการแพทย์​ เจ้าหน้าที่​ผู้ปฏิบัติงาน​ และประชาชน​ ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ​ ร.พ.หางดง​ ณ​ วัดทรายมูล ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
02 มิถุนายน 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2564,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2564
---------------------------------------------
นายประวัติ สุยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยในวันนี้ นายเจริญคำมายา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้สภาเทศบาลพิจารณา 3 ญัตติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยสภาเทศบาลตำบลสันผักหวานยกมือเห็นชอบทั้ง 3 ญัตติ นอกจากนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้เสนอขอให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลสันผักหวานแก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย และสำรวจไฟกิ่งเพิ่มเติมในจุดที่เป็นจุดเสี่ยง ทั้งนี้ผู้บริหารรับทราบและจะดำเนินการแก้ไขพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตำบลสันผักหวานต่อไป
28 พฤษภาคม 2564

นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในตำบลสันผักหวานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
สหกรณ์บ้านมั่นคงสันผักหวานจำกัด จัดโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับเดือดร้อนในตำบลสันผักหวานจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
----------------------------------
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในตำบลสันผักหวานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจัดโดย สหกรณ์บ้านมั่นคงสันผักหวาน จำกัด จัดกิจกรรมทำอาหารกล่องจำนวน 280 กล่อง และมอบถุงยังชีพ จำนวน 280 ชุดให้แก่ประชาชนตำบลสันผักหวานที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลสันผักหวาน เป็นตัวแทนรับมอบ
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้รับการประสานจากสหกรณ์บ้านมั่นคงสันผักหวาน จำกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการโครงการดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลสันผักหวานในการคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้รับความเดือดร้อน ผู้ถูกกักตัวในการเข้ารับอาหารกล่องและถุงยังชีพ
สำหรับโครงการนี้สหกรณ์หมู่บ้านมั่นคงสันผักหวาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทางเทศบาลตำบลสันผักหวาน ต้องขอขอบคุณคุณสุขุม อินทรสูต ประธานดำเนินการสหกรณ์บ้านมั่นคงสันผักหวานและสมาชิกทุกท่าน ที่ได้จัดโครงการดีดีแบบนี้ช่วยเหลือคนตำบลสันผักหวาน
26 พฤษภาคม 2564

นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล พร้อมเดินหน้าพัฒนาตำบลสันผักหวาน

---------------------------------------------------

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (เวลา 09.30 น.) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน (ชั่วคราว) ณ อาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลตำบลสันผักหวาน ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อสภาฯ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 มีนายประวัติ สุยะ เป็นประธานสภาฯ พร้อมว่าที่ร้อยตรีชัชวาล ฉัตรกาญจนรักษ์ รองประธานสภาเทศบาล นายณรงศักดิ์ วงค์มูลหล้า เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย

          นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้แถลงนโยบายการพัฒนาบริการราชการเทศบาลตำบลสันผักหวาน 8 ด้าน ดังนี้

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 จัดให้มีเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจรในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามถนนทุกสายในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานอย่างทั่วถึง

1.2 ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

1.3 ดำเนินการขยายพื้นผิวจราจร ในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวาน

1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

  1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลสันผักหวาน

2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

2.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระจายระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตตำบลอย่างทั่วถึง Free Wifi ตามจุดชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล และความรู้ได้อย่างทั่วถึง

2.4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วันสำคัญทางศาสนา

2.5 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณียี่เป็ง ประเพณีปีใหม่เมือง

  1. นโยบายด้านสาธารณสุข

3.1 ส่งเสริมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคโควิด-19  โรคไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

3.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

3.3 ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรมกีฬา และพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

  1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 พัฒนาโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีระบบให้ทั่วถึงในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 โครงการเทศบาลตำบลน่าอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเส้นทางถนนสายหลักและที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงามแก่ผู้ใช้เส้นทาง

  1. นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ได้รับสวัสดิการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างทั่วถึงตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

5.2 จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ   ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

5.3 จัดตั้งโรงรับจำนำ อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน  (สถานธนานุบาล)

  1. นโยบายด้านการกีฬา และการท่องเที่ยว

6.1 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์กีฬาประจำตำบล และหมู่บ้าน เช่น การจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำบล

6.2 จัดให้มีลานกีฬาให้ครอบคลุมในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานอย่างทั่วถึง

6.3 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน หมู่บ้านประติมากรรมและสินค้ากลุ่มแปรูป OTOP

  1. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1 ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อพปร. และผู้นำชุมชน

7.2 ส่งเสริมศูนย์รับเรื่อง เหตุด่วน เหตุร้าย พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินรถพยาบาล บริการ 24 ชั่วโมง

7.3 ส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมตามจุดที่สำคัญอย่างทั่วถึง

 

  1. นโยบายด้านอาชีพและรายได้

8.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหมู่บ้านในตำบล ให้เป็นตำบลหมู่บ้านท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้าแปรรูป OTOP

8.2 ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ     กลุ่มเกษตรกรให้มีงานทำ มีรายได้ตามศักยภาพ และจัดให้มีการศึกษาดูงานจากกลุ่มชุมชนต้นแบบ

 

การกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ในการบริหารราชการของ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ที่กล่าวมานี้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตำบลสันผักหวาน และได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ ตลอดจนและได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆภายในเขตพื้นที่ตำบลสันผักหวาน และนอกเขตพื้นที่ เช่น องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอแถลงนโยบายให้แก่สภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ

 

 

 

 

18 พฤษภาคม 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมสำรวจกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

สันผักหวานเข้มแข็ง...พร้อมสู้โควิด-19
จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำรวจกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีน
------------------------------
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำรวจกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล (รพ.สต.บ้านป่าตาล) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำรวจกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีน โควิด-19
โดยได้เชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม.ทุกหมู่่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มารับฟังแนวทางในการสำรวจประชาชนตำบลสันผักหวานที่มีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้การลงทะเบียนมี 3 ช่องทาง คือ 1. แอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" 2. แบบสำรวจลงทะเบียนออนไลน์ "หมอหางดงพร้อม" 3. แบบลงทะเบียน (เขียนด้วยมือ)
สำหรับการสำรวจครั้งนี้ เป็นการสำรวจประชากรในเขตรับผิดชอบตำบลสันผักหวาน ตั้งแต่อายุ18 ขึ้นไปทุกคน แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้
1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นปี และกลุ่มโรค 7 โรคเรื้อรัง สามารถลงทะเบียนจอง
ผ่านแอพ "หมอพร้อม" ได้เลย (และขอความร่วมมือลงทะเบียนใน "หมอหางดงพร้อม" ด้วย เพื่อเป็นฐานข้อมูล) ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนก่อน
สำรวจข้อมูล โดยผู้นำชุมชน /อสม. /ติดต่อที่เทศบาล
2. กลุ่ม อายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนใน "หมอหางดงพร้อม"
สำรวจข้อมูล โดยผู้นำชุมชน /อสม. /ติดต่อที่เทศบาล
ถ้าทำไม่เป็นทั้ง "หมอพร้อม"และ"หมอหางดงพร้อม" ให้เขียนในแบบสำรวจ สามารถมาลงทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน /อสม. ทุกหมู่บ้าน หรือที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผักหวาน 053-482152

17 พฤษภาคม 2564

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)