ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233


อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


  นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  • 1


   นางเบญจมาศ วิเศษคุณ
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   • งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
    • สาธารณสุข

     นางวนิดา สายมา
     เจ้าพนักงานธุรการ
   • งานส่งเสริมสุขภาพ


    • -ว่าง-
     พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.


     -ว่าง-
     ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด


     -ว่าง-
     คนงานทั่วไป (การแพทย์ฉุกเฉิน)


     นายกัณจนรุต ตาสีมูล
     คนงานทั่วไป


     นายนที เทวิน
     คนงานทั่วไป


     นายสมเกียรติ อิ่นคำ
     คนงานทั่วไป


     -ว่าง-
     คนงานทั่วไป
   • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ


    • -ว่าง-
     นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.


     นายปริญญา รินยานะ
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • 2


   -ว่าง-
   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
   • งานรักษาความสะอาด


    • -ว่าง-
     นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.


     นายภูสิษฐ์ มารุเกล้า
     พนักงานขับรถยนต์


     นายเจษฎาภรณ์ นวลสนิท
     พนักงานขับรถยนต์


     นายดอนศักดิ์ ล่ามแก้วศักดิ์
     พนักงานขับรถยนต์


     นายประเวศ สุวรรณกุล
     คนงานประจำรถขยะ


     นายทนงศักดิ์ เต๋วิยะ
     คนงานประจำรถขยะ


     นายนคร บุตรเปี้ย
     คนงานประจำรถขยะ


     นายดำเนิน ผมขาว
     คนงานประจำรถขยะ


     นายนนธวัชร์ บัวปัน
     คนงานประจำรถขยะ


     นายอนุพงศ์ อินต๊ะ
     คนงานประจำรถขยะ


     นายอนันต์ อินต๊ะ
     คนงานประจำรถขยะ


     นายอนุชา บุญทา
     คนงานประจำรถขยะ


     นายชาติ หินเงิน
     คนงานประจำรถขยะ
   • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม


    • -ว่าง-
     นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก.


     นายนพดล ข้าวสามรวง
     คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม