ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233


อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา


  นายนัฐพงห์ มูลแก้ว
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • -


   นางสาวจารุณี ศุภรพิชญ์สิริ
   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
   • งานบริหารการศึกษา


    • นางสาววราภรณ์ มาฟอง
     ครูชำนาญการพิเศษ


     -ว่าง-
     ครูผู้ดูแลเด็ก


     นางเกวลิน ยอดสะแล
     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


     นางอุมาภรณ์ วงศ์หม่องสุก
     ผู้ดูแลเด็ก
   • งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


    • นางสาวจุฑารัตน์ จีฉัน
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   • งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา


    • ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ จันทร์ขาว
     คนงานทั่วไป


     ว่าที่ร้อยตรีหญิง โชติมณี ฤทธิ์โพธิ์
     คนงานทั่วไป


     นายกิตติศักดิ์ ตาโม
     คนงานทั่วไป
   • งานบริหารงานทั่วไป


    • นางสาวภัทราวดี จันทร์แดง
     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


     นายอานันท์ วงศ์ปัญญา
     คนงานทั่วไป


     นายทองคำ แก้วน้อย
     คนงานทั่วไป


     นายสมบัติ เตปิน
     คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา