ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233


อำนาจหน้าที่ กองช่าง


  นายมานัส กิริยาภรณ์
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • .


   นายบรรจง สอนศรี
   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   • งานวิศวกรรม


    • นางสาวกัญปวีร์ เกิดเจริญ
     วิศวกร


     นายอัศม์เดช กุลแก้ว
     นายช่างโยธา


     นายพิรุฬห์วัฒน์ เรือนใส
     คนงานทั่วไป


     นายทศพร ศรีบุญเรือง
     คนงานทั่วไป


     นายภูรินทร์ ทรายแก้ว
     คนงานทั่วไป
   • งานสถาปัตยกรรม


    • นายภูริวัฒน์ ไชยาคำ
     นายช่างเขียนแบบ


     นายณัฐพงค์ ติยะขัตย์
     นายช่างเขียนแบบ
   • งานธุรการ


    • นางชานิกา รู้ซื่อ
     เจ้าพนักงานธุรการ
  • ..


   นายปิยภัทร พญามงคล
   หัวหน้าฝ่ายการโยธา
   • งานสาธารณูปโภค


    • -ว่าง-
     นายช่างโยธา ปง./ชง.


     นายประเสริฐ แก้วต๋าคำ
     คนงานทั่วไป


     นายนิพันธุ์ ชาติแสนปิง
     คนงานทั่วไป
   • งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ


    • นายกาณฑ์ ไชยขันแก้ว
     นายช่างไฟฟ้า


     -ว่าง-
     นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.


     เอก ยาลิต
     คนงานทั่วไป


     นายสงกรานต์ เมืองมอย
     คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ กองช่าง