ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233


อำนาจหน้าที่ กองคลัง


  น.ส.กัลยารัตน์ เลิศรมยานันท์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • .


   นางสาวราณี วงศ์ปิ่นแก้ว
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
   • งานการเงินและบัญชี


    • -ว่าง-
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.


     น.ส.เพ็ญศรี ตาแก้ว
     ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


     น.ส.มะลิวรรณ สายจิตรนึก
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   • งานพัฒนารายได้


    • นางธัญญารัตน์ คงปาน
     นักวิชาการจัดเก็บรายได้


     ว่าที่ร้อยตรีพศิน คำปวง
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


     นายอาทิตย์ คำปัน
     คนงานทั่วไป


     นางสาวสีตีคอลีเยาะ คล้ายฤทธิ์
     คนงานทั่วไป


     นางสาวชนิยภัค พงษ์ไฝ
     คนงานทั่วไป


     นายอรรถกร บุญเพิ่มพูน
     คนงานทั่วไป


     นายฉัตรชัย ชัยวงค์
     คนงานทั่วไป
   • งานทะเบียนทรัพ์สินและพัสดุ


    • น.ส.จุฬาพร ขาวเขียว
     นักวิชาการพัสดุ


     นางสุภาวรรณ คงอ้าย
     เจ้าพนักงานพัสดุ


     นางกนกวรรณ กีพงษ์
     เจ้าพนักงานพัสดุ


     นางสาวพัทธ์ธีรา พันธุศาสตร์
     เจ้าพนักงานพัสดุ


     นายประพันธ์ จันทร์สัย
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

อำนาจหน้าที่ กองคลัง