ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233


อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด


  นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  • ฝ่ายอำนวยการ


   นางสาวอริยา จีรัง
   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • งานบริหารงานทั่วไป


    • นางพนมวรรณ์ ดวงแก้ว
     นักจัดการงานทั่วไป


     นายสุทัศ ดอกพร้าว
     นักการ


     นางสาริศา ใจดี
     คนงานทั่วไป


     นางสาวกิรณา สุกันทา
     คนงานทั่วไป


     นายบุญฤทธิ์ เรือนคำ
     คนงานทั่วไป


     นายกุศล ก้อนสีมา
     คนงานทั่วไป


     นายชาญชัย จิมารส
     คนงานทั่วไป


     นายอภิสิทธิ์ ปอแชะ
     คนงานทั่วไป


     นายเสน่ห์ อินก๋วน
     พนักงานจ้างเหมาบริการ


     นายกิตติศักดิ์ แก้วต๋าคำ
     พนักงานจ้างเหมาบริการ
   • งานพัฒนาชุมชน


    • นางสาวอรุณี คนว่อง
     นักพัฒนาชุมชน


     นางสาวอัจฉภาวรรณ จินะมูล
     เจ้าพนักงานธุรการ
   • งานสังคมสงเคราะห์


    • นางสาวนงนุช จิตต์ปลื้ม
     นักพัฒนาชุมชน


     นางสาวขนิษฐา ดลภักดี
     เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


     นางสาวรัตนา วงศ์กันทา
     ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


   นายกิตติธัช แสงสง่าศรี
   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   • .


    • นายฉกาจ เครือผึ่ง
     พนักงานดับเพลิง


     นายพบ ตาสีก้อน
     คนงานทั่วไป


     นายนิยม ศรีกันยา
     คนงานทั่วไป
   • ..


    • นายธัชชัย หน่อเมฆ
     พนักงานดับเพลิง


     นายทองดี มูลมั่ง
     คนงานทั่วไป


     นายกมลพรหม อุบลแย้ม
     คนงานทั่วไป
   • ...


    • นายถนอม อินต๊ะรักษา
     พนักงานดับเพลิง
  • งานการเจ้าหน้าที่


   นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
   นักทรัพยากรบุคคล
   • .


    • นางสาวสุกัญญา สมสนิท
     เจ้าพนักงานธุรการ
  • งานนิติการ


   นายนิรัตน์ ยารังษี
   นิติกร
   • .


    • -ว่าง-
     นิติกร ปก./ชก.


     นายนพรุจ พุเพ่ง
     พนักงานจ้างเหมาบริการ

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด