ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
1
ดินยิ้ม บ้านป่าตาล,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th


    “ตุ๊กตาดินยิ้ม” มีแหล่งผลิตในหมู่บ้านป่าตาล หมู่ 4 ตำบลสันผักหวาน  ในอดีตชาวบ้านมีอาชีพการปั้นดินมาก่อนหลายชั่วอายุคน เช่น การปั้นอิฐมอญ(ดินกี่), คนโฑ , แจกัน , ออมสิน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาแทบทุกหลังคาเรือน  ปัจจุบัน คงเหลือการปั้นอิฐมอ , คนโฑ เพียงไม่กี่ราย เพราะประสบกับปัญหาทางด้านการตลาด  ประกอบกับเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นและความเจริญทางด้านวัตถุเริ่มกระจายเข้ามาในกลุ่มคนวัยทำงาน  และกลุ่มหนุ่ม-สาวมีโอกาสเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น ทำให้สามารถเลือก ประกอบอาชีพหรืองานตามที่ตนเองมีความถนัดทำให้การประกอบ เกี่ยวกับการปั้นลดน้อยลงไป และหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน

      ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อขยายการตลาดให้กว้างขึ้น  โดยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตารูปคนหรือสัตว์ในอิริยาบถต่างๆ ลักษณะที่โดดเด่นของเครื่องปั้นดินเผาบ้านป่าตาล คือ ใช้เนื้อดินเหนียวผสมทรายปั้น และเผาโดยไม่มีการเคลือบน้ำยา การออกแบบท่าทางรูปแบบผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล  ขึ้นอยู่กับจินตนาการ ความคิดของช่างปั้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีลักษณะอิริยาบถที่ต่างกันไป  แต่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเหมือนกันทุกชิ้นนั่นก็คือ “รอยยิ้ม”  และทุกชิ้นปั้นด้วยมือ  ไม่ใช้เครื่องจักรหรือแบบพิมพ์ใด ๆ   อาจเรียกได้ว่าเป็นตุ๊กตาที่มีชิ้นเดียวในโลก  เป็นที่สนใจและรู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ 

      ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล”  เป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิตงานปั้นในหมู่บ้านเพื่อสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน    นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจในศิลปะการปั้นได้เข้ามาศึกษาและสืบทอดต่อไป

08 ธันวาคม 2565

ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

 

    ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มในนาม “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว” หมู่ 2  ตำบลสันผักหวาน  เนื่องจากในอดีตประชากรในบ้านต้นงิ้วประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ ทำนา, ปลูกถั่วเหลือง และพืชผักทางการเกษตร  ซึ่งบางปีก็ประสบปัญหาเนื่องจากพืชผลไม่แน่นอน  ในปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอหางดงได้มาให้ความรู้ด้านการประกอบอาหาร  การแปรรูปอาหารให้แก่กลุ่มแม่บ้าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหารายได้เสริมแก่ครอบครัว  ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
    การก่อตั้งกลุ่มฯ มีนางคำ  วงค์คำอ้าย  เป็นแกนนำ  มีสมาชิกเริ่มแรก 10 คน  ดำเนินการแปรรูปอาหาร  เช่น  มะขามแก้ว  กล้วยกวน  และข้าวเกรียบฟักทอง  แต่การดำเนินงานของกลุ่มฯ ก็ยังคงประสบปัญหาด้านเงินทุน  ด้านคุณภาพสินค้า  และการออกแบบบรรจุภัณฑ์  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544  สำนักงานเกษตรอำเภอหางดงได้ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนซึ่งไม่มีดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการผลิตและเป็นเงินทุน  ในปี พ.ศ. 2545  ได้ขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร(อย.) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ.2556  ได้รับการคัดสรรให้เป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับสามดาว  และได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   อีกทั้งได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
    ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 26 คน  มีนางคำ  วงค์คำอ้าย  เป็นประธานกลุ่มฯ  มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด  เช่น  กล้วยกวน  น้ำพริกเผาถั่วเหลือง  ข้าวแต๋น  ข้าวเกรียบสมุนไพรรสต่าง ๆ ตามฤดูกาล  และได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้นงิ้ว  ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 114/1  หมู่ 2  ต.สันผักหวาน  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5343 0844 
   


   

 

08 ธันวาคม 2565

ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

นอกจากตุ๊กตาดินยิ้มที่เป็นอัตลักษณ์ของดีอย่างหนึ่งคู่ตำบล สันผักหวานแล้ว  มาถึงวันนี้ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมซึ่งต่อยอดมาจากดินยิ้มอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์  นั่นก็คือ “ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน” 

 

หมู่บ้านป่าตาลหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หมู่บ้านดินยิ้ม" เป็นหมู่บ้านที่มีการปั้นตุ๊กตาดินยิ้มซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จนมาถึงตอนนี้ได้มีการรวมกลุ่มของสมาชิกที่ปั้นดินยิ้มขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มรักษ์ดิน  โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น  เทศบาลตำบลสันผักหวาน, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง  และ กศน.ตำบลสันผักหวาน  เป็นต้น สมาชิกกลุ่มรักษ์ดินเล็งเห็นว่าดินที่นำมาใช้ปั้นอยู่นั้นมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือสามารถเป็นตัวนำความร้อนได้  จึงได้นำมาคิดรวมกับการนวดประคบสมุนไพร  เกิดนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากดิน     นั่นก็คือ "ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน" เป็นการนำดินมาพัฒนาต่อยอด  โดยปั้นเป็นก้อนกลมๆ คล้ายลูกโก๋ง  นำมาห่อผ้ารวมกับสมุนไพรหลากหลายชนิด  ทำเป็นลูกประคบ  ใช้นวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  และให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

     หากสนใจสามารถมาชมและเลือกซื้อได้ที่หมู่บ้านดินยิ้ม  บ้านป่าตาล หมู่ 4  ต.สันผักหวาน  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  หรือสั่งซื้อจำนวนมากสามารถติดต่อได้ที่สมาชิกกลุ่มรักษ์ดิน  คุณพิกุล  ศรีสงคราม  โทร. 083 2853522  และ  088 2535181

หากท่านผู้อ่านสนใจ “ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน” สามารถมาชมและเลือกซื้อได้ที่หมู่บ้านดินยิ้ม  บ้านป่าตาล หมู่ 4  ตำบลสันผักหวาน  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

หรือสั่งซื้อจำนวนมากสามารถติดต่อได้ที่สมาชิกกลุ่มรักษ์ดิน  คุณพิกุล ศรีสงคราม  โทร. 083-2853522 และ 088-2535181

สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

 

วิธีการใช้งาน : นำไปนึ่งแล้วนวดประคบตามร่างกาย

 
 
 
 
 
 
 

สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

 

วิธีการใช้งาน : นำไปนึ่งแล้วนวดประคบตามร่างกาย

สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

 

วิธีการใช้งาน : นำไปนึ่งแล้วนวดประคบตามร่างกาย

 

08 ธันวาคม 2565

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

ผลิตภัณฑ์ชุมชน "วิสาหกิจชุมชนเบ้อเร่อ"

18 พฤศจิกายน 2565

ชุดพื้นเมือง – ชุดชาวเขา,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

        ผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากคุณบานเย็น  ตนขัน (กลุ่มเย็บจักรปักมือบ้านท้าวผายู)  เนื่องจากในอดีตคุณบานเย็นประกอบอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ห้องเสื้อขวัญกัญจน์เป็นเวลากว่า 20 ปี  จึงมีประสบการณ์และความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดพื้นเมืองชุดชาวเขา ฯลฯ   ต่อมาปี พ.ศ. 2547  คุณบานเย็นได้ออกจากห้องเสื้อมาทำเป็นธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดพื้นเมือง ชุดชาวเขา ฯลฯ  แต่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบชุดซึ่งก็มีการซ้ำหรือแบบคล้ายกับของช่างตัดเย็บคนอื่น  แต่เนื่องจากคุณบานเย็นเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  ศึกษาหารูปแบบการตัดเย็บที่จะไม่ให้ซ้ำแบบกับใคร  และได้มีทีมงานจากแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่(เจ็ดยอด)  มาให้ความรู้ในด้านการออกแบบการตัดเย็บในแบบใหม่ ๆ  จึงทำให้เกิดชุดพื้นเมือง – ชุดชาวเขาในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน  รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเศษผ้า  เช่น  กระเป๋า  เป็นต้น  นอกจากนี้คุณบานเย็นยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋าจากเศษผ้า ฯลฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า  สามารถทำเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว 
    ปัจจุบันได้มีการนำไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ  และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเย็บจักรปักมือบ้านท้าวผายู  ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณบานเย็น  ตนขัน   ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 11/4  หมู่ 3  บ้านท้าวผายู  ตำบลสันผักหวาน  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 086-1852269


   


20 ตุลาคม 2557

โบราณสถาน วัดช้างน้ำ (วัดหลวง),เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th


         ตั้งอยู่บ้านต้นงิ้ว  หมู่ที่ 2  ตำบลสันผักหวาน  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ประวัติความเป็นมาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด 
ทราบเพียงว่าเกิดในยุคประวัติศาสตร์  สมัยเชียงแสน / ล้านนา  มีอาณาบริเวณเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 71.98 ตารางวา 

         ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม  โขงประตู  ลักษณะเป็นมณฑปก่ออิฐถือปูนย่อเก็จ 1 ชั้น หลังคาสอบขึ้นด้านบนแนวเหนือ – ใต้  เป็นประตูทางเข้าลักษณะเป็นซุ้มลดที่ย่อเก็จเพิ่ม 2 ชั้น  เป็นเสาซุ้มผนังด้านทิศตะวันออก – ทิศตะวันตกต่อกำแพงแล้วยื่นออกไปในตอนกลางผนังย่อเก็จเพิ่ม 1 ชั้นเป็นซุ้มหลอก  บริเวณรอบ ๆ เป็นอิฐก่อขึ้นเป็นกำแพง  เรียกว่า  กำแพงแก้ว  ล้อมรอบอาณาบริเวณที่เป็นลักษณะเนินโบราณสถาน

         ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา  ส่วนใหญ่เหลือแต่ฐานมีดินปกคลุม  คงเหลือสภาพสมบูรณ์แต่ซุ้มโขงเท่านั้นที่ยังสามารถเป็นรูปทรงและลวดลายปูนปั้นที่ประดับอยู่

         กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2543  ต่อมาได้มีการสำรวจและบูรณะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  จนถึงปัจจุบันยังคงมีการบูรณะอย่างต่อเนื่อง  และในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2555  ได้มีการค้นพบแหล่งน้ำลักษณะเป็นน้ำผุดขึ้นจากใต้ดิน  เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์ มีประชาชนจำนวนมากนำไปรักษาอาการเจ็บป่วยตามความเชื่อ  
15 สิงหาคม 2556

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)