ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
5,142
เดือนที่แล้ว
5,498
ปีนี้
50,451
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
292,652
ไอพี ของคุณ
3.216.28.250


การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายเจริญ คำยามา ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยมีนายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับระเบียบวาระการประชุมวันนี้ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้ขอเสนอขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย โครงการที่มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ 1.โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรศัพท์วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลสันผักหวาน งบประมาณ 10 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันผักหวาน งบประมาณ 4,835,000.-บาท โครงการที่มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ 3.โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมหลังคา งบประมาณ 5 ล้านบาท 4.โครงการปรับปรุงป้ายหมู่ล้าน ถนน 108 เชียงใหม่-ฮอด หมู่ที่ 5 บ้านเบ้อ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 120,000.-บาท 5.โครงการก่อสร้างฐานวางเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ และปุ๋ยหมักแบบอัตโนมัติ งบประมาณ 169,800.-บาท 6.โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน งบประมาณ 677,000.-บาท 7.โครงการก่อสร้างห้งอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 606,600.-บาท และ8.โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมัก แบบอัตโนมัติ งบประมาณ 4,975,500.-บาท ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบทุกรายการ

25 กันยายน 2563

ประมวลภาพน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน 24 กันยายน 2563,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

ประมวลภาพน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน 24 กันยายน 2563 

เร่งช่วยเหลือประชาชน บ้านท่วมบ้าน ม.6 บ้านขัวเด้ง หมู่บ้านเดือนรัตน์ บ้านทิวทุ่ง บ้านอ้อ
----------------------------------------------------
วันที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน ระดมพนักงานช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง รอยต่อกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งมีมวลน้ำจากลำน้ำแม่เหียะไหลทะลักเป็นจำนวนมาก จึงได้ระดมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อทำทำนบกั้นน้ำ ลดความเร็วความแรงของน้ำ ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมบ้าน
24 กันยายน 2563

ประมวลภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 7 เดินทางมาแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2564,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ประมวลภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 7 เดินทางมาแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2564
-------------------------------------------------------------
วันที่ 22 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสันผักหวาน ลงพื้นที่รับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผักหวาน ที่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ ลานครูบา หมู่ที่ 7 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ ผู้พิการทยอยมาแสดงตนอย่างต่อเนื่อง
22 กันยายน 2563

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
----------------------------------------
วันที่ 21 กันยายน 2563 นายเจริญ คำยามา ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยมีนายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมวันนี้ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้เสนอขอให้สภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ ได้แก่ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ,โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน ,โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน บ้านเบ้อ หมู่ที่ 5, งานบริหารทั่วไป ขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เรือง และงานบริหารงานคลัง ขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ขอความเห็นชอบตามมาตรา 67ทวิ จำนวน 35 รายการ เป็นเงิน 2,497,861.91 บาท และขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่บ้านเวียงพันแสนถึงฌาปนสถานบ้านสันป่าตัน) หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 5 และขอแก้ไขแบบแปลนโครงการปรับปรุงป้ายหมู่บ้าน บ้านเบ้อ (ถนน 108 เชียงใหม่-ฮอด) หมู่ที่ 5 ซึ่งสถาเทศบลตำบลสันผักหวาน เห็นชอบทุกรายการ

21 กันยายน 2563

ประมวลภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 6 เดินทางมาแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2564,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ประมวลภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 6 เดินทางมาแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2564
-------------------------------------------------------------
วันที่ 21 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสันผักหวาน ลงพื้นที่รับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 6 ตำบลสันผักหวาน ที่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (บ้านป่าตาล) ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ ผู้พิการทยอยมาแสดงตนอย่างต่อเนื่อง
21 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 และรับการแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ -------------------------------------

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 นำกิจกรรมออกให้บริการแก่ประชาชน พร้อมรับลงทะเบียนแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดถาวรธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่ออกให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้ กองคลังรับชำระภาษี ให้คำปรึกษาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รับชำระค่าขยะมูลฝอย สำนักปลัดให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับคำร้องทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน จำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัด แจกน้ำหมัก-ปุ๋ยหมักชีวภาพ ตรวจวัดความดัน วัดไข้ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพร่วมกับ อสม.ประจำหมู่บ้าน กองช่างให้คำปรึกษางานช่าง การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน และบริการตัดผมฟรี โดยช่าง จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

18 กันยายน 2563

ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ในที่พักแรงงานต่างชาติ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ในที่พักแรงงานต่างชาติ
18 กันยายน 2563
เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลสันผักหวาน นำโดย นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรี นำชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมกับนายสาธิต กุหลาบทอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้นำหมู่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันผักหวาน อสม.ตำบลสันผักหวาน ออกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ในที่พักแรงงานต่างชาติในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน โดยให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ ชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการพักอาศัยของแรงงาน และการจัดเก็บข้อมูลแรงงานในพื้นที่
18 กันยายน 2563

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 4 เดินทางมาแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2564,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 4 เดินทางมาแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2564
-------------------------------------------------------------
วันที่ 17 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสันผักหวาน ลงพื้นที่รับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 4 ตำบลสันผักหวาน ที่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (บ้านป่าตาล) หมู่ที่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ ผู้พิการทยอยมาแสดงตนอย่างต่อเนื่อง
17 กันยายน 2563

ฟังผลเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีกำจัดพืชในเกษตกรออกแล้วจ้า ส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ปกติ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ฟังผลเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีกำจัดพืชในเกษตกรออกแล้วจ้า
ส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
------------------------------------------------------
วันที่​ 17 กันยายน​ 2563​ เทศบาลตำบลสันผักหวาน​ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแจ้งผลการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรตำบลสัน​ผักหวาน​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
โดยนายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้กล่าวต้อนรับและพบปะผู้ร่วมงาน ในการนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี ได้ชี้แจงและให้คำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่มารับฟังผลการตรวจเลือดในวันนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ดูจากค่าระดับคลอรีนเอสเทอเรส (Cholinesterase) ซึ่งเกณฑ์ปกคิของ เพศชาย จะอยู่ระหว่าง 4,620 - 11,500 และเพศหญิง จะอยู่ระหว่าง 3,930 - 10,800 หากตัวเลขต่ำกว่าเกณฑ์ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ปัจจุบันไม่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นที่มีความเสียง แต่ผู้บริโภคเองก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วย เนื่องพฤติกรรมการบริโภคพืชผักที่มีสารตกค้าง จึงขอให้ประชาชนได้ตระหนักในการบริโภคพืชผักผลไม้ ควรมีการทำความสะอาดตามหลักวิชาการ หรือบริโภคพืชผักผลไม้ที่ปลูกเองที่ไม่ใช้สารเคมี
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลสันผักหวาน
17 กันยายน 2563

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนพายุระดับ 3 (โซนร้อย) "โนอึล",เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนพายุระดับ 3 (โซนร้อย) "โนอึล"
มีผลกระทบ 18-20 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 3 เดินทางมาแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2564,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 3 เดินทางมาแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2564
-------------------------------------------------------------
วันที่ 16 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสันผักหวาน ลงพื้นที่รับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน ที่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดผาสุการาม (บ้านท้าวผายู) หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ ผู้พิการทยอยมาแสดงตนอย่างต่อเนื่อง
16 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลสันผักหวาน เร่งพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าน้อย​,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน เร่งพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าน้อย​
-------------------------------------------------------
วันที่ 16​ กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้เร่งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าน้อย พื้นที่ตำบลสันผักหวาน​ โดยได้ระดมพนักงานชายของเทศบาลตำบลสันผักหวาน​ นำเครื่องตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์ในการแผ่วถางต้นหญ้าต้นไม้ที่ขึ้นรกสองฝั่งคลอง​ นอกจากนี้ยังได้จัดหารถแบคโฮแขนยาวมาช่วยปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงสมสะอาดตาด้วย
16 กันยายน 2563

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 2 มาแสดงตนยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2564,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 2 เดินทางมาแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2564
-------------------------------------------------------------
วันที่ 15 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสันผักหวาน ลงพื้นที่รับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 2 ตำบลสันผักหวาน ที่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดฉิมพลีวัน (บ้านต้นงิ้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สูงอายุ ผู้พิการทยอยมาแสดงตนอย่างต่อเนื่อง
15 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ระดมพนักงานชายเร่งพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าน้อย,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ระดมพนักงานชายเร่งพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าน้อย
-------------------------------------------------------
วันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน ระดมพนักงานชาย เร่งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าน้อย ช่วงตั้งแต่บริเวณโรงน้ำแข็งแสวงชัยหางดง ถึงบริเวณสะพานมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น
นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้มอบหมายให้จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล ปลัดเทศบาล พันจ่าเอกชัยกฤต เม่นขาว รองปลัดเทศบาล ระดมพนักงานชายของเทศบาลตำบลสันผักหวาน พร้อมเครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าน้อยให้ดูสวยงาม สะอาดตา ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะมีต้นไมยราบยักษ์ ต้นหญ้าขึ้นสูงเป็นมาก โดยจะได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้
15 กันยายน 2563

จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ร่วมกับ สภ.หางดง,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ร่วมกับ สภ.หางดง
-------------------------------------------
วันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหางดง ประชาชน และจิตอาสาตำบลสันผักหวาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองแม่ข่า บริเวณคลองแม่ข่าน้อย ร่วมกันกำจัดวัชพืช สองฝั่งคลองแม่ขา เพื่อให้ดูสะอาดงามตา ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย
14 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 28  (413 รายการ)