ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
715
เดือนที่แล้ว
3,333
ปีนี้
36,063
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
278,264
ไอพี ของคุณ
34.204.191.145


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน นำโดย นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 5 วัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสันผักหวาน ได้แก่

1.วัดชัยสถิต (สันผักหวาน) หมู่ที่ 1

2.วัดฉิมพลีวัน (ต้นงิ้ว) หมู่ที่ 2

3.วัดผาสุการาม (ท้าวผายู) หมู่ที่ 3

4.วัดลัฎฐิวนาราม (ป่าตาล) หมู่ที่ 4

5.วัดถาวรธรรม (ยังเปา) หมู่ที่ 5

03 กรกฎาคม 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
------------------------------------------------------
วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล และ อสม.ตำบลสันผักหวาน จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบทหรือทีมีฟอสเพื่อควบคุมยุงลาย และฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก เนื่องจากช่วงฤดูฝนจะมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ภายในบ้าน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ยุงลายเป็นพาหะของโรค เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสันผักหวานจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากยุงลาย โรคไข้เลือดออก ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
ต้องขอขอบพระคุณ อสม.ทุกท่าน และพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
02 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง (จากแยกสี่แยกฌาปนสถาน - สามแยกบ้านป้าเล็กไปบ้านดอนไฟ) หมู่ที่ 7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

02 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ลงพื้นที่ตรวงงานโครงการงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่บ้านเวียงพันแสนถึงฌาปนสถานบ้านสันป่าตัน) หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

02 กรกฎาคม 2563

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ร่วมให้กำลังใจ อสม.หมู่ที่ 2 ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยตารางกำหนดการปฏิบัติงานตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 มีดังนี้
1-5 กรกฎาคม 2563 ณ หมู่ที่ 2
6-7 กรกฎาคม 2563 ณ หมู่ที่ 7
8-11 กรกฎาคม 2563 ณ หมู่ที่ 1
12-16 กรกฎาคม 2563 ณ หมู่ที่ 5
17-20 กรกฎาคม 2563 ณ หมู่ที่ 4
21-24 กรกฎาคม 2563 ณ หมู่ที่ 6
25-31 กรกฎาคม 2563 ณ หมู่ที่ 3
ขอขอบคุณ อสม.ทุกท่าน และพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
02 กรกฎาคม 2563

พระครูอุดมกิตยากร เจ้าคณะตำบลสันผักหวาน เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม (ป่าตาล) บริจาคเครื่องซักผ้าไว้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฏฐิวนาราม ในโอกาสครบรอบอายุ 61 ปี 30 สิงหาคม 2563 ขออนุโมทนาสาธุ

30 มิถุนายน 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่มอบปุ๋ยหมักสันผักหวาน ให้แก่กลุ่มสหกรณ์บ้านมั่นคง-บ้านใหม่แขวงเม็งราย จำกัด ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงพืชผักสวนครัว ซึ่งทางกลุ่มได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชน

หลังจากมอบปุ๋ยหมัก เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้นำกลุ่มสหกรณ์บ้านมั่นคง-บ้านใหม่แขวงเม็งราย จำกัด เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวิหาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านท้าวผายู หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากทางกลุ่มมีความสนใจเพาะเห็ดไว้สำหรับเป็นแหล่งอาหารและเสริมสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ จากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19

29 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสันผักหวานเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบล บ้านเบ้อ ม.5 ตำบลสันผักหวาน ในการอบรมสัมมาอาชีพการทำหมูสวรรค์ และการทำกิมจิผักกาดขาว ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลสันผักหวาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง และ กศน.ตำบลสันผักหวาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวภายใต้สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น

25 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้โครงการที่เสนอโดยกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

25 มิถุนายน 2563

พิธีหล่อเทียนพรรษา
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563
---------------------------------------------------
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่สืบไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และ เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานสภาวัฒนธรรม ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ประธาน อสม. กศน.ตำบลสันผักหวาน พัฒนาชุมชนอำเภอหางดง เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
สำหรับปีนี้ หล่อเทียนจำนวน 5 เล่ม กำหนดพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน 5 วัด ในเขตพื้นที่ตำบลสันผักหวาน
1.วัดชัยสถิต (สันผักหวาน) หมู่ที่ 1
2.วัดฉิมพลีวัน (ต้นงิ้ว) หมู่ที่ 2
3.วัดผาสุการาม (ท้าวผายู) หมู่ที่ 3
4.วัดลัฎฐิวนาราม (ป่าตาล) หมู่ที่ 4
5.วัดถาวรธรรม (ยังเปา) หมู่ที่ 5

25 มิถุนายน 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสันผักหวานเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดงในการร่วมมอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานจำนวน 1,680 ก้อน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ หมู่บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

15 มิถุนายน 2563

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562​ ด้าน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม
-------------------------------------------------------------
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น​ ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562​ ประกาศ​ ณ​ วันที่​ 4 มิถุนายน​ 2563​ เทศบาลตำบลสันผักหวาน​ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562​ ด้าน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​
โดยเทศบาลตำบลสันผักหวานได้ดำเนินการโครงการประเมินคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ระดับองค์กรและการจัดการสำนักงานสีเขียว​ Green Office

08 มิถุนายน 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพื่อหารือเกี่ยวกับแบบอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน

02 มิถุนายน 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน​ สมัยสามัญ​ สมัยที่​ 2 ครั้งที่2/2563​
------------------------------------------------------------
นายเจริญ คำยามา ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน​ สมัยสามัญ​ สมัยที่​ 2 ครั้งที่2/2563​ วันที่​ 19​ พฤษภาคม​ 2563​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน​ โดยในวันนี้นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน​ ร่วมกันพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน​ 1 รายการ​ ได้แก่​ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและกำแพงกนดินคอนกรีตเสริเหล็ก(หมู่บ้านเวียงพันแสน​ ถึง​ ฌาปนสถานบ้านสันป่าตัน)​ หมู่ที่​ 2 ถึงหมู่ที่​ 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และในระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้สอบถามติดตามความคืบหน้างานด้านต่างๆ ของเทศบาล อาทิ กระจกโค้ง การขยายเขตไฟฟ้า ติดตามงานก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ทางคณะผู้บริหาร และส่วนราชการ นำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

19 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ​ประชาชนเทศบาลตำบลสันผักหวาน​ ประชุมหารือเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน

จากข้อมูลเบื้องต้นมีประชาชนที่มายื่นลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่​ 12-16​ พฤษภาคม​ 2563​ มีจำนวนทั้งสิ้น​ 192​ ราย ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ พิจารณาอนุมัติ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลฯ ต่อไป

19 พฤษภาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (353 รายการ)