ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
279
เมื่อวานนี้
419
เดือนนี้
3,790
เดือนที่แล้ว
5,691
ปีนี้
29,321
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
401,941
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน
———————————————
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2565 โดยวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน โดยทีมงานศูนย์เฝ้าระวังหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม และข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ วิทยากรโดย นางเปรม รอดสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากรและจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และบุคคลในครอบครัวได้
18 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
———————————————
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โดยศูนย์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีความหลากหลาย ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความต้องการ โดยเทศบาลนครนนทบุรีได้เชิญผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรจิตอาสาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวัน ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการเกิดความผ่อนคลาย มีความสุข มีความเบิกบาน ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น นำไปสู่สภาวะร่างกายที่แข็งแรง ทำให้มีอายุที่ยืนยาวสืบต่อไป
ในการนี้เทศบาลตำบลสันผักหวานจะได้ศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานต่อไป
18 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เทศบาลนครรังสิต,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เทศบาลนครรังสิต
———————————————
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน เดินทางไปศึกษาดูงานศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เทศบาลนครรังสิต โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้ความรู้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ตำบลสันผักกวาน
เทศบาลนครรังสิต มีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 5 แห่ง ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด และบริการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือก ถือได้ว่าการจัดบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลเป็นแบบใกล้บ้านใกล้ใจครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เรายังมีระบบเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเรียกว่า SOS นครรังสิตของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยนครรังสิต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายการพยาบาลในภาวะวิกฤตและเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตลดการเกิดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ด้วยระบบการส่งต่อที่ได้มาตรฐาน
ทั้งนี้เทศบาลตำบลสันผักหวานจะได้ศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานต่อไป
18 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพนัสนิคม,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
———————————————
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน เดินทางไปศึกษาดูงานศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยได้เข้ารับฟังบรรยายหัวข้อเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์จักสานใหญ่ที่สุดในโลก ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
18 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผักหวาน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผักหวาน
----------------------------------
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14 -19 สิงหาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน บุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสรอมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยผ่านระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว PO-DD (ผ่อดีดี) โดยศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการอบรมให้ความรู้หัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจารย์นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ และระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำเอาความรู้ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานมาพัฒนาบริหารจัดการการทำงานร่วมกับระหว่างภาคประชาชนและเทศบาลตำบลสันผักหวาน
ในการนี้ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้มีตรวจ ATK ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้จัดการมอบถังดักไขมันให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคลองแม่ข่า ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
15 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผักหวาน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผักหวาน
----------------------------------
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14 -19 สิงหาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน บุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสรอมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยผ่านระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว PO-DD (ผ่อดีดี) โดยศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการอบรมให้ความรู้หัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจารย์นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ และระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำเอาความรู้ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานมาพัฒนาบริหารจัดการการทำงานร่วมกับระหว่างภาคประชาชนและเทศบาลตำบลสันผักหวาน
ในการนี้ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้มีตรวจ ATK ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้จัดการมอบถังดักไขมันให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคลองแม่ข่า ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
15 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลสันผักหวาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

เทศบาลตำบลสันผักหวาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสะพานคลองแม่ข่าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

12 สิงหาคม 2565

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
????????เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
—————————————————-
????????วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน นำโดย นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมนายทันสมัย เอี่ยมเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล ฉัตรกาญจนรักษ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน นางสาวเกษร สายฝั้น รองปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
โดยมีว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธานในพิธี
12 สิงหาคม 2565

ศึกษาดูงาน แม่เหียะโมเดล ต้นแบบการยกระดับเทศบาลเมือง จ.เชียงใหม่ เป็น Smart city ด้วยเทคโนโลยีและนวั,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ศึกษาดูงาน แม่เหียะโมเดล ต้นแบบการยกระดับเทศบาลเมือง จ.เชียงใหม่ เป็น Smart city ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
------------------------------------
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นำคณะผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เข้าศึกษาด้านการบริหารจัดการและการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง : เมืองอัจฉริยะ(Smart City) ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ในการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมให้เเกียรติมาบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดการทำงาน การพัฒนาสู่เมืองต้นแบบที่หลายองค์กรทั่วประเทศต้องเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เยี่ยมชมการทำงานด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์อำนวยการและควบคุมรักษาความปลอดภัย ห้องสตูดิโอถ่ายทอดสด ศูนย์บริการความเป็นเลิศ และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะได้นำเอาแนวความคิด วิธีการ นำไปพัฒนาองค์กรเทศบาลตำบลสันผักหวานด้านต่างๆ ต่อไป
27 กรกฎาคม 2565

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ 2565
--------------------------------------
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 เป็นระยะเวลา 2 วัน วันแรกเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการให้บริการข้อมูลข่าวสารในยุกต์ดิจิทัล วิทยากรโดยทีมงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ วันที่สองเป็นการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง : เมืองอัจฉริยะ(Smart City) ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน ได้อย่างสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่น
27 กรกฎาคม 2565

โครงการพัฒนาและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
โครงการพัฒนาและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
------------------------------
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมนายทันสมัย เอี่ยมเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ร่วมเปิดโครงการพัฒนาและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูล่ค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านขวัญเวียง หมู่ที่ 5 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ทักษะการประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เพิ่มมูลค่าเศษผ้าธรรมดาๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ผู้คลุมที่นอน หมอน พวงกุญแจ รองเท้า โดยจะได้นำเรื่องราวอัตลักษณ์ท้องถิ่นใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากร
โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านในตำบลสันผักหวานได้ นำความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป
20 กรกฎาคม 2565

3 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เฝ้าระวังป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

3 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เฝ้าระวังป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม

----------------------------------

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน สภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน และเครือข่ายภาคประชาชนตำบลสันผักหวาน จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนตำบลสันผักหวาน ประจำปี 2565 โดยมีนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นายณรงค์ ทาสิงห์คำ ประธานสสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวานและประธานเครือข่ายภาคประชาชนตำบลสันผักหวาน ร่วมลงนาม พร้อมมีนายชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยกรกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 นายทันสมัย เอี่ยมเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นายจิรวัฒน์ แก้วน้อย กำนันตำบลสันผักหวาน ร่วมเป็นพยาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลสันผักหวาน ภาคประชาชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งประสานความร่วมมือในการตรวจสอบการดำเนินงานป้องกันการทุจริต และร่วมเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน

19 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน
....................................................................
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพื่อให้คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน ทราบบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในตำบลเกิดความเข้มแข็งและสมาชิกองค์กรชุมชนรวมทั้งประชาชนในตำบลสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากท่านพระธวัชชัย กิตติสาโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลสันผักหวาน และ นายชุมพล กันทะมูล เจ้าหน้าที่่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สำนักงานสถาบันสภาองค์กรชุมชน ภาคเหนือ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร

18 กรกฎาคม 2565

พิธีถวายเทียนพรรษา ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
พิธีถวายเทียนพรรษา ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา
--------------------------------
เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน นำโดย นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านสันผักหวาน โรงเรียนบ้านป่าตาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวนาราม และศรัทธาประชาชนตำบลสันผักหวาน ได้ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสันผักหวาน ได้แก่ วัดฉิมพลีวัน (ต้นงิ้ว) หมู่ที่ 2 วัดชัยสถิต (สันผักหวาน) หมู่ที่ 1 วัดถาวรธรรม (ยังเปา) หมู่ที่ 5 วัดลัฎฐิวนาราม (ป่าตาล) หมู่ที่ 4 และวัดผาสุการาม (ท้าวผายู) หมู่ที่ 3 ตามลำดับ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
11 กรกฎาคม 2565

อบรมต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม

------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดโครงการการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันผักหวาน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการฝึกอบรมการพิมพ์ผ้าจากวัสดุธรรมชาติ หรือเรียกว่า Eco print โดยกรรมวิธีต่างๆ วิทยากรโดย นางสาวนงนุช ศิริเลิศ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ ทักษะประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้

11 กรกฎาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 48  (710 รายการ)