ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
2,340
เดือนที่แล้ว
5,565
ปีนี้
69,800
ปีที่แล้ว
42,435
ทั้งหมด
238,213
ไอพี ของคุณ
3.81.29.254


อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลสันผักหวาน ระหว่างวันที 20-21 พฤศจิกายน 2562 ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถนำไปเป็นแนวทางรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในชุมชนของตนเอง


 
21 พฤศจิกายน 2562