ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
218
เดือนที่แล้ว
3,333
ปีนี้
35,566
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
277,767
ไอพี ของคุณ
18.205.109.152


พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563

พิธีหล่อเทียนพรรษา
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563
---------------------------------------------------
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่สืบไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และ เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานสภาวัฒนธรรม ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ประธาน อสม. กศน.ตำบลสันผักหวาน พัฒนาชุมชนอำเภอหางดง เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
สำหรับปีนี้ หล่อเทียนจำนวน 5 เล่ม กำหนดพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน 5 วัด ในเขตพื้นที่ตำบลสันผักหวาน
1.วัดชัยสถิต (สันผักหวาน) หมู่ที่ 1
2.วัดฉิมพลีวัน (ต้นงิ้ว) หมู่ที่ 2
3.วัดผาสุการาม (ท้าวผายู) หมู่ที่ 3
4.วัดลัฎฐิวนาราม (ป่าตาล) หมู่ที่ 4
5.วัดถาวรธรรม (ยังเปา) หมู่ที่ 5


 
25 มิถุนายน 2563