ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
5,036
เดือนที่แล้ว
5,423
ปีนี้
55,768
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
297,969
ไอพี ของคุณ
18.215.62.41


ส่งมอบขยะอันตรายไปกำจัดอย่างปลอดภัย ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่

ส่งมอบขยะอันตรายไปกำจัดอย่างปลอดภัย ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่

-----------------------------------------------

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำขยะอันตราย ซึ่งได้รวบรวมจัดเก็บตามจุดรับขยะอันตรายในชุมชนพื้นที่ตำบลสันผักหวาน นำส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไปกำจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยครั้งนี้มีปริมาณขยะอันตรายที่ส่งมอบทั้งสิ้น 603 กิโลกรัม ประกอบด้วย ถ่ายไฟฉายและแบตเตอรี่ จำนวน 33.50 กิโลกรัม หลอดไฟ จำนวน 514.50 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ จำนวน 55 กิโลกรัม

 

ขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ คือ ขยะ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือภาชนะบรรจุต่างๆ ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุ สารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นสารพิษสารไวไฟ สารเคมีที่กัดกร่อนได้สารกัมมันตรังสีและเชื้อโรคต่างๆ ที่ทำให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่ายไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสาร กำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมีเป็นต้นแยกทิ้งให้ถูกถัง ทิ้งขยะพิษเช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสีสเปรย์กระป๋องสารกำจัดแมลง ภาชนะบรรจุสารเคมีฯลฯ ในถังรองรับขยะอันตราย ที่มีสีแดง เท่านั้น ไม่ทิ้งขยะอันตรายปะปนไปกับขยะทั่วไป และไม่นำไปเผา ฝังดินหรือทิ้งลงท่อระบายน้ำ เพราะจะทำให้สารพิษ มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้  


 
08 ตุลาคม 2563