ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
214
เดือนนี้
6,634
เดือนที่แล้ว
8,173
ปีนี้
59,499
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
367,847
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
----------------------------------------
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผักหวาน ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 
07 ตุลาคม 2564