ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
324
เมื่อวานนี้
426
เดือนนี้
863
เดือนที่แล้ว
6,236
ปีนี้
38,965
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
411,585
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผักหวาน
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผักหวาน
----------------------------------
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14 -19 สิงหาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน บุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสรอมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยผ่านระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว PO-DD (ผ่อดีดี) โดยศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการอบรมให้ความรู้หัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจารย์นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ และระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำเอาความรู้ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานมาพัฒนาบริหารจัดการการทำงานร่วมกับระหว่างภาคประชาชนและเทศบาลตำบลสันผักหวาน
ในการนี้ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้มีตรวจ ATK ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้จัดการมอบถังดักไขมันให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคลองแม่ข่า ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

 
15 สิงหาคม 2565