ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัด



facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
360
เมื่อวานนี้
426
เดือนนี้
863
เดือนที่แล้ว
6,236
ปีนี้
38,965
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
411,585
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
———————————————
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โดยศูนย์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีความหลากหลาย ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความต้องการ โดยเทศบาลนครนนทบุรีได้เชิญผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรจิตอาสาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวัน ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการเกิดความผ่อนคลาย มีความสุข มีความเบิกบาน ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น นำไปสู่สภาวะร่างกายที่แข็งแรง ทำให้มีอายุที่ยืนยาวสืบต่อไป
ในการนี้เทศบาลตำบลสันผักหวานจะได้ศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานต่อไป

 
18 สิงหาคม 2565