ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
219
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
4,111
ปีนี้
42,715
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
351,063
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติตำบลสันผักหวาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 255424 มี.ค. 2564
2เทศบัญญัติตำบลสันผักหวาน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25631 ต.ค. 2563
3เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา 12 พ.ย. 2561
4เทศบัญญัติตำบลสันผักหวาน เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 12 พ.ย. 2561
5เทศบัญญัติตำบลสันผักหวาน เรื่อง สถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 256013 ก.พ. 2561
6เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25609 ต.ค. 2560
7เทศบัญญัติตำบลสันผักหวาน-เรื่อง-การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-พ.ศ.256028 ส.ค. 2560
8ข้อบังคับ เรื่องมาตราการการควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 25469 ก.พ. 2560
9ข้อบัญญัติตำบล-เรื่อง-การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย-พ.ศ.25479 ก.พ. 2560
10ข้อบัญญัติตำบล-เรื่อง-มาตรการควบคุมการขุดดินและถมดิน-พ.ศ.25479 ก.พ. 2560
11ข้อบัญญัติตำบล-เรื่อง-ตลาด-พ.ศ.25499 ก.พ. 2560
12ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 25499 ก.พ. 2560
13ข้อบัญญัติตำบล-เรื่อง-การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา-พ.ศ.25519 ก.พ. 2560
14เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องตลาด พ.ศ.25588 เม.ย. 2558
15เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 255521 พ.ค. 2555
16เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร พ.ศ. 25548 พ.ย. 2554
17เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 25548 พ.ย. 2554
18เทศบัญญัติตำบลสันผักหวาน-เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่-พ.ศ.-255316 ก.ค. 2553

1