ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
4,269
เดือนที่แล้ว
4,550
ปีนี้
8,819
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
317,167
ไอพี ของคุณ
3.236.175.108
ลำดับรายการวันที่
1การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 256422 ก.ย. 2563
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 ต.ค. 2558
3การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ6 ต.ค. 2558
4การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ6 ต.ค. 2558
5การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน6 ต.ค. 2558
6การรับชำระภาษีป้าย6 ต.ค. 2558
7การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม6 ต.ค. 2558
8การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ6 ต.ค. 2558
9การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6 ต.ค. 2558
10การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ6 ต.ค. 2558
11การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส6 ต.ค. 2558
12การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรร6 ต.ค. 2558
13การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่6 ต.ค. 2558
14การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือ6 ต.ค. 2558
15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์6 ต.ค. 2558
16การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558
17การแจ้งถมดิน6 ต.ค. 2558
18การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558
19การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558
20การแจ้งขุดดิน6 ต.ค. 2558

123  >> >|