ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
206
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
4,111
ปีนี้
42,715
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
351,063
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 256422 ก.ย. 2563
2การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร6 ต.ค. 2558
3การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 326 ต.ค. 2558
4การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน6 ต.ค. 2558
5การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 216 ต.ค. 2558
6การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร6 ต.ค. 2558
7การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตา6 ต.ค. 2558
8การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 216 ต.ค. 2558
9การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 336 ต.ค. 2558
10การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 226 ต.ค. 2558
11การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558
12การแจ้งขุดดิน6 ต.ค. 2558
13การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558
14การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558
15การแจ้งถมดิน6 ต.ค. 2558
16การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558
17การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์6 ต.ค. 2558
18การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือ6 ต.ค. 2558
19การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่6 ต.ค. 2558
20การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรร6 ต.ค. 2558

123  >> >|