ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
378
เดือนที่แล้ว
4,463
ปีนี้
40,189
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
282,390
ไอพี ของคุณ
3.234.140.184
ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 ต.ค. 2558
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ6 ต.ค. 2558
3การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ6 ต.ค. 2558
4การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน6 ต.ค. 2558
5การรับชำระภาษีป้าย6 ต.ค. 2558
6การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม6 ต.ค. 2558
7การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ6 ต.ค. 2558
8การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6 ต.ค. 2558
9การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ6 ต.ค. 2558
10การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส6 ต.ค. 2558
11การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรร6 ต.ค. 2558
12การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่6 ต.ค. 2558
13การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือ6 ต.ค. 2558
14การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์6 ต.ค. 2558
15การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558
16การแจ้งถมดิน6 ต.ค. 2558
17การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558
18การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558
19การแจ้งขุดดิน6 ต.ค. 2558
20การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ6 ต.ค. 2558

123  >> >|