ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
200
เดือนนี้
5,019
เดือนที่แล้ว
6,328
ปีนี้
5,019
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
247,220
ไอพี ของคุณ
35.168.111.191
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.25622 ธ.ค. 2562
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.25624 พ.ย. 2562
3ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2562) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 92 พ.ค. 2562
4แผนพัฒนาท้องถิิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ปี 256122 พ.ย. 2561
5รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีพ.ศ.2561 รอบตุลาคม5 พ.ย. 2561
6แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 624 ต.ค. 2561
7แผนพัฒนาท้องถิิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ปี 256127 ส.ค. 2561
8แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.256111 มิ.ย. 2561
9รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีพ.ศ.2561 รอบเมษายน 1 พ.ค. 2561
10แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.256120 ก.พ. 2561
11แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.256112 ก.พ. 2561
12รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล20 ต.ค. 2560
13แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน พ.ศ.2559-25615 ต.ค. 2560
14แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)6 ก.ย. 2560
15แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.25601 มิ.ย. 2560
16แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)1 มิ.ย. 2560
17แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)25 พ.ค. 2560
18รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25603 พ.ค. 2560
19แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)31 ม.ค. 2560
20แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)31 ต.ค. 2559

12  >> >|