ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
178
เดือนนี้
2,705
เดือนที่แล้ว
4,857
ปีนี้
59,113
ปีที่แล้ว
42,435
ทั้งหมด
227,526
ไอพี ของคุณ
3.228.24.192
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2562) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 92 พ.ค. 2562
2แผนพัฒนาท้องถิิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ปี 256122 พ.ย. 2561
3รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีพ.ศ.2561 รอบตุลาคม5 พ.ย. 2561
4แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 624 ต.ค. 2561
5แผนพัฒนาท้องถิิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ปี 256127 ส.ค. 2561
6แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.256111 มิ.ย. 2561
7รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีพ.ศ.2561 รอบเมษายน 1 พ.ค. 2561
8แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.256120 ก.พ. 2561
9แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.256112 ก.พ. 2561
10รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล20 ต.ค. 2560
11แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน พ.ศ.2559-25615 ต.ค. 2560
12แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)6 ก.ย. 2560
13แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.25601 มิ.ย. 2560
14แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)1 มิ.ย. 2560
15แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)25 พ.ค. 2560
16รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25603 พ.ค. 2560
17แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)31 ม.ค. 2560
18แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)31 ต.ค. 2559
19รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผักหวาน20 ต.ค. 2559
20แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)5 ก.ย. 2559

12  >> >|