ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,357
เดือนที่แล้ว
5,486
ปีนี้
16,937
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
325,285
ไอพี ของคุณ
34.204.185.54
ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256421 ต.ค. 2563
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 ต.ค. 2562
3แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25625 ต.ค. 2561
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25625 ต.ค. 2561
5ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256125 ต.ค. 2560
6รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256025 ต.ค. 2560
7แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 ต.ค. 2559
8แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 ต.ค. 2559
9แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255930 ต.ค. 2558
10แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255930 ต.ค. 2558
11แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25589 ก.พ. 2558
12แผนจัดหาพัสดุ 25589 ก.พ. 2558
13แนวทางการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายงานการวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 255717 ต.ค. 2557
14รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255716 ต.ค. 2557
15แผนจัดหาพัสดุ 255710 มิ.ย. 2557
16แผนจัดหาพัสดุ 255710 ก.พ. 2557

1