ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
220
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
4,111
ปีนี้
42,715
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
351,063
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปี 25658 ก.ย. 2563
2รายงานผลการดำเนินโครงการฯตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 รอบ12 เดือน14 ก.ค. 2563
3รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปี 256214 ก.ค. 2563
4รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 116 เม.ย. 2563
5การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลสันผักหวาน29 พ.ย. 2562
6รายงานการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) ประจำปี 256224 มิ.ย. 2562
7แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี2561-256429 มี.ค. 2562
8แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256030 มี.ค. 2560

1