ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
7,470
ปีนี้
32,723
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
274,924
ไอพี ของคุณ
3.231.220.225
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ธ.ค. 2562
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ19 มิ.ย. 2562
3การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ19 มิ.ย. 2562
4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์19 มิ.ย. 2562
5กระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.19 มิ.ย. 2562
6การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ19 มิ.ย. 2562
7การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
8การรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
9การเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
10การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์19 มิ.ย. 2562
11การละเมิดและผลประโยชน์ทับซ้อน19 มิ.ย. 2562
12พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254019 มิ.ย. 2562
13การจัดการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท.19 มิ.ย. 2562

1