ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
378
เดือนที่แล้ว
4,463
ปีนี้
40,189
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
282,390
ไอพี ของคุณ
54.236.59.154
ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ256330 มิ.ย. 2563
2สรุปรายงานการดำเนินการ KM ปีงบประมาณ-256218 มิ.ย. 2563
3แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ธ.ค. 2562
5การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ19 มิ.ย. 2562
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ19 มิ.ย. 2562
7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์19 มิ.ย. 2562
8กระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.19 มิ.ย. 2562
9การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ19 มิ.ย. 2562
10การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
11การรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
12การเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
13การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์19 มิ.ย. 2562
14การละเมิดและผลประโยชน์ทับซ้อน19 มิ.ย. 2562
15พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254019 มิ.ย. 2562
16การจัดการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท.19 มิ.ย. 2562

1