ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
228
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
4,111
ปีนี้
42,715
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
351,063
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์9 ก.ย. 2564
2สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)16 ก.ค. 2564
3สรุปรายงานการดำเนินการ KM ปีงบประมาณ 25637 ก.ค. 2564
4รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.10 มิ.ย. 2564
5แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 มิ.ย. 2564
6ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี1 มิ.ย. 2564
7คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น17 พ.ค. 2564
8คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น21 ม.ค. 2564
9คู่มือบทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น21 ม.ค. 2564
10คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น21 ม.ค. 2564
11คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21 ม.ค. 2564
12คู่มือการใช้งานระบบน้องพอใจ สันผักหวาน 12 พ.ย. 2563
13แผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ256330 มิ.ย. 2563
14แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
15สรุปรายงานการดำเนินการ KM ปีงบประมาณ-256218 มิ.ย. 2563
16คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ธ.ค. 2562
17การจัดการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท.19 มิ.ย. 2562
18พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254019 มิ.ย. 2562
19การละเมิดและผลประโยชน์ทับซ้อน19 มิ.ย. 2562
20การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์19 มิ.ย. 2562

12  >> >|