ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
178
เดือนนี้
2,705
เดือนที่แล้ว
4,857
ปีนี้
59,113
ปีที่แล้ว
42,435
ทั้งหมด
227,526
ไอพี ของคุณ
3.228.24.192
ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ19 มิ.ย. 2562
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ19 มิ.ย. 2562
3การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์19 มิ.ย. 2562
4กระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.19 มิ.ย. 2562
5การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ19 มิ.ย. 2562
6การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
7การรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
8การเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
9การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์19 มิ.ย. 2562
10การละเมิดและผลประโยชน์ทับซ้อน19 มิ.ย. 2562
11พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254019 มิ.ย. 2562
12การจัดการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท.19 มิ.ย. 2562

1