ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
214
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
4,111
ปีนี้
42,715
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
351,063
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 -25669 ก.ย. 2564
2ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ9 ก.ย. 2564
3แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล2 ก.ค. 2564
4แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล2 ก.ค. 2564
5มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง2 ก.ค. 2564
6แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง17 มิ.ย. 2564
7แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง17 มิ.ย. 2564
8แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 256410 มิ.ย. 2564
9แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา7 มิ.ย. 2564
10 มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองการศึกษา7 มิ.ย. 2564
11มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองการศึกษา7 มิ.ย. 2564
12แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง21 พ.ค. 2564
13การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน กองคลัง21 พ.ค. 2564
14การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน กองคลัง21 พ.ค. 2564
15แผนพัฒนาบุคคล ปี 64-667 พ.ค. 2564
16แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 64-667 พ.ค. 2564
17รายงานการประเมินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ 7 พ.ค. 2564
18รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.25647 พ.ค. 2564
19รายงานสรุปผลการสำรวจหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ปีงบประมาณ พ.ศ.25647 พ.ค. 2564
20แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-256612 ต.ค. 2563

12  >> >|