ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
276
เมื่อวานนี้
419
เดือนนี้
3,790
เดือนที่แล้ว
5,691
ปีนี้
29,321
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
401,941
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ก.ค. 2565
2คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล1 ก.ค. 2565
3คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม28 มิ.ย. 2565
4คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ28 มิ.ย. 2565
5ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.256527 มิ.ย. 2565
6ประกาศ การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม27 มิ.ย. 2565
7ประกาศ การจัดตั้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ27 มิ.ย. 2565
8คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล7 มิ.ย. 2565
9คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษา11 พ.ค. 2565
10คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน กองช่างเทศบาลตำบลสันผักหวาน3 พ.ค. 2565
11คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง2 พ.ค. 2565
12คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน กองคลังเทศบาลตำบลสันผักหวาน2 พ.ค. 2565
13คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล3 ธ.ค. 2564
14คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง11 พ.ย. 2564
15คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง11 พ.ย. 2564
16คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน กองช่างเทศบาลตำบลสันผักหวาน11 พ.ย. 2564
17สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 พ.ย. 2564
18คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน กองคลังเทศบาลตำบลสันผักหวาน1 พ.ย. 2564
19มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษา18 ต.ค. 2564
20คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ต.ค. 2564

1234  >> >|