ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
219
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
4,111
ปีนี้
42,715
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
351,063
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1แนวทางการยกระดับ ธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 มิ.ย. 2564
2ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี1 มิ.ย. 2564
3ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25661 มิ.ย. 2564
4รายงานผลการรับประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256310 ก.พ. 2564
5รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633 ก.พ. 2564
6ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.256414 ธ.ค. 2563
7ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.256414 ธ.ค. 2563
8แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-256312 ก.ค. 2563
9แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.256322 เม.ย. 2563
10ประกาศ ข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันผักหวาน พ.ศ.25621 พ.ย. 2562

1