ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
180
เมื่อวานนี้
204
เดือนนี้
4,471
เดือนที่แล้ว
5,973
ปีนี้
50,285
ปีที่แล้ว
42,435
ทั้งหมด
218,698
ไอพี ของคุณ
18.205.176.100
นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางวิมลวัลย์ ไชยกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวภัทรภร ดุษฏีพงศ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการนายสักกะ กุลบุตร
นิติกร


นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเจนอักษร พรหมมา
นักพัฒนาชุมชน


นายฐิติรัช ชัยวงษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอัจฉภาวรรณ จินะมูล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายกิตติธัช แสงสง่าศรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6วนางพนมวรรณ์ ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายสุทัศ ดอกพร้าว
นักการนางสาวณัฏฐ์อารยา เครือแก้ว
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายภานุวัฒน์ กันฟัน
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายถนอม อินต๊ะรักษา
พนักงานดับเพลิงนางสาวรัตนา วงศ์กันทา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาริศา ใจดี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายดอนศักดิ์ ล่ามแก้วศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวกาญจนา คำยามา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชาญชัย จิมารส
คนงานทั่วไปนายฉกาจ เครือผึ่ง
คนงานทั่วไปนายบุญฤทธิ์ เรือนคำ
คนงานทั่วไปนายธัชชัย หน่อเมฆ
คนงานทั่วไปนายกุศล ก้อนสีมา
คนงานทั่วไปนายพบ ตาสีก้อน
คนงานทั่วไปนายประเวศ สุวรรณกุล
คนงานประจำรถขยะนายศิริพงษ์ อุ่นใจ
คนงานประจำรถขยะนายนคร บุตรเปี้ย
คนงานประจำรถขยะนายดำเนิน ผมขาว
คนงานประจำรถขยะนายมนตรี บัวปัน
คนงานประจำรถขยะนายอนุพงศ์ อินต๊ะ
คนงานประจำรถขยะนายเจษฎาภรณ์ นวลสนิท
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายสงกรานต์ เมืองมอย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายวิจักร ใจทา
ผช.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิยม ศรีกันยา
ผช.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุวัฒน์ วงค์เต๋จ๊ะ
ผช.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกัณจนรุต ตาสีมูล
ผช.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกมลพรหม อุบลแย้ม
ผช.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนที เทวิน
ผช.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายทองดี มูลมั่ง
ผช.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย