ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
260
เดือนนี้
2,788
เดือนที่แล้ว
5,565
ปีนี้
70,248
ปีที่แล้ว
42,435
ทั้งหมด
238,661
ไอพี ของคุณ
3.231.212.98
นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางวิมลวัลย์ ไชยกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวภัทรภร ดุษฏีพงศ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายสักกะ กุลบุตร
นิติกร


นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเจนอักษร พรหมมา
นักพัฒนาชุมชน


นายฐิติรัช ชัยวงษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวจิตรลดา วงศ์วารเตชะ
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวอัจฉภาวรรณ จินะมูล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายกิตติธัช แสงสง่าศรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6ว


นางพนมวรรณ์ ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสุทัศ ดอกพร้าว
นักการ


นางสาวณัฏฐ์อารยา เครือแก้ว
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายณัฎฐ์ชวัญช์ กันฟัน
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวรัตนา วงศ์กันทา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายถนอม อินต๊ะรักษา
พนักงานดับเพลิง


นายฉกาจ เครือผึ่ง
พนักงานดับเพลิง


นายธัชชัย หน่อเมฆ
พนักงานดับเพลิง


นางสาริศา ใจดี
คนงานทั่วไป


นางสาวกาญจนา คำยามา
คนงานทั่วไป


นายชาญชัย จิมารส
คนงานทั่วไป


นายบุญฤทธิ์ เรือนคำ
คนงานทั่วไป


นายกุศล ก้อนสีมา
คนงานทั่วไป


นายประเวศ สุวรรณกุล
คนงานประจำรถขยะ


นายศิริพงษ์ อุ่นใจ
คนงานประจำรถขยะ


นายนคร บุตรเปี้ย
คนงานประจำรถขยะ


นายดำเนิน ผมขาว
คนงานประจำรถขยะ


นายนนธวัชร์ บัวปัน
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุพงศ์ อินต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ


นายเจษฎาภรณ์ นวลสนิท
พนักงานขับรถยนต์


นายดอนศักดิ์ ล่ามแก้วศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายพบ ตาสีก้อน
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายนิยม ศรีกันยา
ผช.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอนุวัฒน์ วงค์เต๋จ๊ะ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายกัณจนรุต ตาสีมูล
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายกมลพรหม อุบลแย้ม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายนที เทวิน
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายทองดี มูลมั่ง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)