ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
345
เมื่อวานนี้
426
เดือนนี้
863
เดือนที่แล้ว
6,236
ปีนี้
38,965
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
411,585
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84
น.ส.กัลยารัตน์ เลิศรมยานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวราณี วงศ์ปิ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางธัญญารัตน์ คงปาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


น.ส.จุฬาพร ขาวเขียว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสุภาวรรณ คงอ้าย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวพัทธ์ธีรา พันธุศาสตร์
เจ้าพนักงานพัสุดชำนาญงาน


นางกนกวรรณ กีพงษ์
เจ้าพนักงานพัสุดชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีพศิน คำปวง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.เพ็ญศรี ตาแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


น.ส.มะลิวรรณ สายจิตรนึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายประพันธ์ จันทร์สัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายอาทิตย์ คำปัน
ผู้ดูแลงานจัดเก็บรายได้


นายอรรถกร บุญเพิ่มพูน
คนงานทั่วไป


นายฉัตรชัย ชัยวงค์
คนงานทั่วไป


นางสาวสีตีคอลีเยาะ คล้ายฤทธิ์
คนงานทั่วไป


นางสาวณิยภัค พงษ์ไฝ
คนงานทั่วไป