ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
219
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
4,111
ปีนี้
42,715
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
351,063
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
นายมานัส กิริยาภรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายบรรจง สอนศรี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายปิยภัทร พญามงคล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายภูริวัฒน์ ไชยาคำ
นายช่างเขียนแบบ


นางสาวกัญปวีร์ เกิดเจริญ
วิศวกร


นายนรุตม์ ปะมาละ
ช่างไฟฟ้า


นายกาณฑ์ ไชยขันแก้ว
นายช่างไฟฟ้า


นายอัศม์เดช กุลแก้ว
นายช่างโยธา


นางสาวกมลทิพย์ คำอ้าย
นายช่างโยธา


นางชานิกา รู้ซื่อ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวพัทธ์ธีรา พันธุศาสตร์
เจ้าพนักงานพัสุดชำนาญงาน


นายประเสริฐ แก้วต๋าคำ
คนงานทั่วไป


นายนิพันธุ์ ชาติแสนปิง
คนงานทั่วไป


นายพิรุฬห์วัฒน์ เรือนใส
คนงานทั่วไป


นายทศพร ศรีบุญเรือง
คนงานทั่วไป


นายภูรินทร์ ทรายแก้ว
คนงานทั่วไป