ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
258
เมื่อวานนี้
240
เดือนนี้
3,147
เดือนที่แล้ว
5,051
ปีนี้
3,147
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
311,495
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55


ชุดพื้นเมือง – ชุดชาวเขา

        ผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากคุณบานเย็น  ตนขัน (กลุ่มเย็บจักรปักมือบ้านท้าวผายู)  เนื่องจากในอดีตคุณบานเย็นประกอบอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ห้องเสื้อขวัญกัญจน์เป็นเวลากว่า 20 ปี  จึงมีประสบการณ์และความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดพื้นเมืองชุดชาวเขา ฯลฯ   ต่อมาปี พ.ศ. 2547  คุณบานเย็นได้ออกจากห้องเสื้อมาทำเป็นธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดพื้นเมือง ชุดชาวเขา ฯลฯ  แต่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบชุดซึ่งก็มีการซ้ำหรือแบบคล้ายกับของช่างตัดเย็บคนอื่น  แต่เนื่องจากคุณบานเย็นเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  ศึกษาหารูปแบบการตัดเย็บที่จะไม่ให้ซ้ำแบบกับใคร  และได้มีทีมงานจากแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่(เจ็ดยอด)  มาให้ความรู้ในด้านการออกแบบการตัดเย็บในแบบใหม่ ๆ  จึงทำให้เกิดชุดพื้นเมือง – ชุดชาวเขาในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน  รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเศษผ้า  เช่น  กระเป๋า  เป็นต้น  นอกจากนี้คุณบานเย็นยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋าจากเศษผ้า ฯลฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า  สามารถทำเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว 
    ปัจจุบันได้มีการนำไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ  และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเย็บจักรปักมือบ้านท้าวผายู  ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณบานเย็น  ตนขัน   ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 11/4  หมู่ 3  บ้านท้าวผายู  ตำบลสันผักหวาน  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 086-1852269


    
20 ตุลาคม 2557