ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,357
เดือนที่แล้ว
5,486
ปีนี้
16,937
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
325,285
ไอพี ของคุณ
34.204.185.54
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่ว,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

08 เมษายน 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการให้บริการจัดเก็บขยะ (เฉพาะช่วงบ่อขยะปิดทำการ),เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงตารางการให้บริการจัดเก็บขยะ (เฉพาะช่วงบ่อขยะปิดทำการ)
--------------------------------------------------------
ด้วย เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้รับแจ้งจาก ผู้ให้บริการกำจัดขยะว่าจะหยุดให้บริการช่วงระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2564 จึงทำให้ช่วงวันเวลาดังกล่าว รถเก็บขยะของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ไม่สามารถให้บริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตามตารางเดิมได้
จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการให้บริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
08 เมษายน 2564

โครงการส่งบ้านที่อาศัยเข้าประกวด “บ้านสู้ฝุ่น”,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

สภาลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งบ้านที่อาศัยเข้าประกวด “บ้านสู้ฝุ่น” เพื่อเป็นบ้านต้นแบบในการจัดการพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่บ้าน เพื่อรณรงค์จัดการปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยบ้านที่สามารถส่งเข้าประกวดได้คือ อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอสารภีเฉพาะบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลชมภู อำเภอหางดงเฉพาะบ้านที่อยู่ในเขต เทศบาลตำบลสันผักหวาน และเทศบาลตำบลหนองควาย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2564
****ติดตามรายละเอียดได้ที่ QR Code หรือ ติดต่อประสานงานได้ที่เทศบาลในพื้นที่ตนอาศัยอยู่หรือ
ได้ที่เบอร์โทร ผู้ประสานงานสภาลมหายใจ 093 2295283 คุณธนพงษ์ วังทอง
เครือช่ายเขียว สวย หอม 089 6350475 คุณอมรรัตน์ โชติกะมงคล
เทศบาลตำบลสันผักหวาน 094 5602372 นักวิชาการสุขาภิบาล

07 เมษายน 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลสันผักหวาน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยกรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างนี้
01 เมษายน 2564

ประกาศ​ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์​อุตสาหกรรม​ เครื่องเล่นสนามสาธาร,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
 • ประกาศ​ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์​อุตสาหกรรม​ เครื่อง​เล่น​สนาม​สาธารณะ​ ต้อง​เป็นไปตาม​มาตรฐาน​
31 มีนาคม 2564

ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

http://Stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

22 มีนาคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเวลาจัดเก็บขยะ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
แจ้งประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเวลาจัดเก็บขยะ
------------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ขอแจ้งปรับเปลี่ยนวันเวลาจัดเก็บขยะ (รถหมายเลขทะเบียน 83-6283) รายละเอียดดังนี้
-วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 จัดเก็บ บ้านสันผักหวานหลวงซอยหน้าวัดถึงร้านค้าป้าบัว
-วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 จัดเก็บ ซอยหลัง เทศบาลฯ ถนนเส้นบ่อปลาลุงมา ไผ่ล้อม ต้นงิ้ว ต้นงิ้วคันคลอง ทรีเฮาส์ เวียงพันแสน เวียงพิงค์ มยุรีสายใน
-วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 (เช้า) จัดเก็บ หมู่บ้านมยุรีสายนอก บ.สันป่าตัน (บ่าย) บ้านเบ้อ บ้านโพธิ์ทอง ยังเปา
-วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หมู่บ้านขวัญเวียงเพื่อประชาชน หมู่บ้านเปียงหลวง
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
22 มีนาคม 2564

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้
- ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 - 27 มีนาคม 2564) และ
- ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)
โดยยื่นได้ตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนอำเภอ
ตัวอย่างการกรองข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่น
16 มีนาคม 2564

ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิชั่น รู้ทัน (Rootan),เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิชั่น รู้ทัน (Rootan) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส การเผยพร่ข่าวและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับไซเบอร์ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ อันจะเป็นการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฯ ได้จากแพลตฟอร์มของ Play store และ App Store โดยค้นหาคำว่า รู้ทัน หรือ Rootan

https://www.dsi.go.th/th/Detail/1e59ca7364cd8deed6063efbd881ab93

 

09 มีนาคม 2564

6 สิทธิที่ต้องเสีย หากไม่ไป “เลือกตั้ง เทศบาล” 28 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

6 สิทธิที่ต้องเสีย หากไม่ไป “เลือกตั้ง เทศบาล” 28 มีนาคม 2564

------------------------------------------------------------------

หากไม่ไปเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้ จะถูกตัด 6 สิทธิ์ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 42 กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้

 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

การจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แม้มีการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็ไม่ทำให้สิทธิต่าง ๆ กลับมา

 

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • ได้รับคำสั่งจากทางการราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นตามที่ กกต.กำหนด

การเลือกตั้ง เทศบาล ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขต ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องกลับไปเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของตนเท่านั้น

 

08 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ขอประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

04 มีนาคม 2564

ขอแจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี2563/64 (ฉบับที่ 4),เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ขอแจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี2563/64 (ฉบับที่ 4) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

04 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

03 มีนาคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบบสันผักหวาน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบบสันผักหวาน
1.ผู้สมัครรับลือกตั้ง นายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน
2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล
- เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 13 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 14 คน
1. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน
2. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขตเลือกตั้งที่ 1
3. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขตเลือกตั้งที่ 2
...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...
20 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
???? ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันผักหวาน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...
19 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (386 รายการ)