ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
216
เดือนนี้
5,591
เดือนที่แล้ว
6,260
ปีนี้
18,018
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
260,219
ไอพี ของคุณ
3.233.239.102


ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน

เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อรวมพลังประชาชนตำบลสันผักหวาน ฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

25 มีนาคม 2563

13 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบจำนวน 3 รูปแบบ หากประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือส่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

09 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบจำนวน 3 รูปแบบ หากประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือส่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

09 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 24 มีนาคม 2563
------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหางดง จะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 24 มีนาคม 2563 โดยจะลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวตามข้อมูลที่ผู้ใหญ่บ้านได้สำรวจไว้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาดภายในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน

ขอให้เจ้าของสัตว์ควบคุม จะต้องนำสุนัข – แมว ในความดูแลมาฉีดวัคซีน ณ จุดที่กำหนดไว้แต่ละหมู่บ้าน ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่มาตามกำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์และจะต้องนำสัตว์ควบคุมทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์เองภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนดในกระทรวง

กรณีผู้ที่เพาะพันธุ์สัตว์ควบคุม (สุนัข – แมว) เพื่อการจำหน่ายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยท่านต้องนำสุนัขและแมวดังกล่าวไปรับการฉีดวัคซีนเอง

09 มีนาคม 2563

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
----------------------------------------
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการใช้งาน PWA Line Official (ID : @pwathailand) เพื่อยกระดับการให้บริการผู้ใช้น้ำ ผ่านแอปพลิเคชั่น Line มือถือ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการข้อมูลค่าน้ำประปา เช็คพื้นที่หยุดจ่ายน้ำ แจ้งท่องแตกรั่ว และขอติดตั้งประปาสำหรับลูกค้ารายใหม่จาการประปาส่วนภูมิภาค
07 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำให้ทุกภาคส่วนรับทราบ และเตรียมความพร้อมสำหรับการพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63

28 มกราคม 2563

ประกาศรับสมัคร​ กกต.ประจำเทศบาลตำบลสันผักหวานรหว่างวันที่​ 3-7​กุมภาพันธ์​ 2563​ ณ​ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน

 
27 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบของโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006

22 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

16 ธันวาคม 2562

 

10 ข้อแนะนำความปลอดภัยในการใช้หมวกนิรภัย

 1. ไม่มีหมวกนิรภัยใดสามารถปกป้องผู้สวมใส่จากการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยที่แรงกระแทก ทั้งความเร็วสูง และความเร็วต่ำ อย่าง ไรก็ตามเพื่อการปกป้องสูงสุด ผู้ใช้ต้องเลือกหมวกนิรภัยที่มีขนาดพอดีกับศรีษะ และต้องรัดสายรัดคางให้แน่น หมวกนิรภัยไม่ควรบดบังการมองขณะสวมใส่ ถ้าหมวกนิรภัยมีขนาดใหญ่เกินไปในเวลาขับขี่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าหมวกนิรภัยหลุดออกในขณะขับขี่ หรือหมวกนิรภัยเองไปบดบังทัศนียภาพ ถ้าเป็นเช่นนั้นหมวกนิรภัยไม่สามารถปกป้องผู้สวมใส่จากการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้
 2. ใช้หมวกนิรภัยที่กระชับต่อศรีษะและสายรัดคางจะต้องรัดอยู่บริเวณใต้คางเท่านั้น

วิธี การใส่หมวกนิรภัย ใช้มือดึงแยกสายรัดคางออกด้านข้างทั้งสองข้าง แล้วสวมเข้า แล้วตรวจสอบความพอดีของหมวกโดยการส่ายหัวซ้ายและขวา และหยักศรีษะขึ้นและลง โดยไม่ต้องรัดสายคาง ถ้าตรวจแล้วหลวมก็แสดงว่าหมวกนิรภัยนั้นไม่พอดี ใหญ่เกินไปสำหรับคุณ การตรวจสอบสายรัดคางไม่ว่าจะเป็น D RING หรือกิ๊บล็อค ให้รัดสายรัดคางให้กระชับใต้คางโดยไม่ถึงคอหอย วิธีทดสอบขณะสวมหมวกนิรภัยแล้วให้ดึงหมวกไปข้างหลัง ถ้าหลุดออกแสดงว่าหมวกนิรภัยนั้นไม่พอดี ดังนั้นถ้าหมวกนิรภัยไม่พอดีกับศรีษะ และสายรัดคางไม่พอดีจะทำให้หมวกนิรภัยหลุดออก ไม่ปกป้องศรีษะผู้ขับขี่ และอาจเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือตาย 

 1. หมวกนิรภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกได้เพียงครั้งเดียว

ดัง นั้นหมวกนิรภัยที่ปกป้องผู้ใช้จากแรงกระแทกแล้วนั้น คุณควรจะเปลี่ยนหมวกทันที หมวกนิรภัยของท่านได้รับการออกแบบ ให้รับแรงกระแทกโดยกระจายแรงกระแทกส่วนใหญ่ ออกด้านข้าง ถึงแม้สภาพภายนอกจะดูไม่เสียหาย แต่คุณสมบัติจะด้อยลงหรือสูญเสียไป หลังจากถูกกระแทกระหว่างขับขี่ ยกตัวอย่างเช่น เกิดอุบัติเหตุโดยที่ตัวคุณและหมวกนิรภัยกระแทกพื้น หรือวัตถุบางอย่างในการกระแทกนั้น ส่วนซึมซับแรงกระแทกนั้นจะยุบตัวลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วความสามารถในการดูดซับ แรงกระแทกจะด้อยลงหรือสูญเสียไป ภายนอกอาจจะดูเหมือนเดิม แต่หมวกจะไม่สามารถให้การปกป้องได้อีก เพราะฉะนั้นหมวกนิรภัยที่เคยถูกกระแทกแล้วนั้น ควรจะนำไปทำลายหรือเปลี่ยน ถ้าคุณมีข้อสงสัยเป็นต้นว่า คุณทำหมวกนิรภัยหล่น หรือถูกกระแทก และคุณไม่มั่นใจว่าจะเข้าตามกฎที่กล่าวมาหรือไม่ คุณสามารถปรึกษาตัวแทน ก่อนนำมาใช้

 1. ทำความสะอาดหมวกนิรภัยด้วยความระมัดระวัง

ห้าม ใช้น้ำร้อนหรือน้ำเกลือ, เบนซิน, น้ำยาเช็ดกระจกหรือสารละลายอื่นๆ หมวกของท่านอาจเสียหายได้อย่างหนักได้ โดยที่ท่านไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ผิวนอกจะเสียหายหรือด้อยคุณสมบัติ และไม่สามารถให้การปกป้องท่านจากอุบัติเหตุได้ ส่งผลให้ท่านอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ วิธีที่ถูกต้องในการทำความสะอาดคือ ผสมสบู่เหลว 5-6 หยด กับน้ำอุ่น 1/4 ลิตร จุ่มผ้าลงในของผสมนี้นำมาเช็ดทำความสะอาด เช็ดอีกครั้งด้วยน้ำเปียก 

ใน กรณีที่เป็นหมวกสีด้าน การทำความสะอาด คือ นำน้ำยาล้างจาน 3-4 หยดมาผสมกับน้ำสะอาดพอประมาณ จุ่มผ้าลงในน้ำที่ผสมไว้กับน้ำยาล้างจาน นำมาเช็ดทำความสะอาดและเช็ดอีกครั้งด้วยน้ำสะอาดธรรมดาจนทั่ว สุดท้ายใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดครั้งสุดท้าย

 

 1. ไม่ทำการดัดแปลงสภาพหมวกนิรภัย

มี อันตรายสูงมากหากท่านทำการเจาะหรือตัดแต่งผิวภายนอก หรือดัดแปลงในส่วนของการรับรองแรงกระแทก การดัดแปลงทุกประเภทจะทำให้หมวกนิรภัยสูญเสียคุณสมบัติ มีผลทันทีต่อการรองรับแรงกระแทก เช่น การตัดส่วนคางหมวกนิรภัย หรือขอบยางต่างๆ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ จำเป็นที่จะต้องใช้ชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองจาก Index เท่านั้น เช่น ถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นหน้าหมวกนิรภัย, น๊อตต่างๆ หรืออะไหล่ส่วนอื่น หมวกกันน็อคที่คุณภาพต่ำหรือหมวกที่ได้รับการดัดแปลงแล้วจะไม่ ปกป้องศรีษะ

 1. ควรดูแลหมวกนิรภัยของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดี ห้าม แขวนหมวกนิรภัย ในขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และห้ามแขวนหมวกนิรภัยที่บนกระจกมองหลัง ห้ามนั่งบนหมวกนิรภัย หรือขว้างหมวกนิรภัย ผู้ใช้หมวกนิรภัยไม่ควรนำส่วนรองรับแรงกระแทก เช่น ซับใน ไม่ควรตากแดดแรงๆ หรือที่มีความร้อนสูงมาก เช่น ฮีตเตอร์ หรือที่ๆ มีอุณห๓มิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส หรือหลีกเลี่ยงการฉีดสเปรย์ย่าฆ่าแมลง ใกล้หมวกกันนิรภัย การดูแลหมวกนิรภัยที่ไม่ดีจะมีส่วนทำลายเปลือกหมวก และส่วนรับแรงกระแทก ที่สำคัญจะลดคุณสมบัติในการปกป้องศีรษะจากอุบัติเหตุได้
 2. จะต้องตรวจสอบหมวกนิรภัยก่อนใช่เสมอ

7.1 ตรวจแผ่นหน้าหมวกและน๊อตยึดต่างๆ ตรวจสอบความแน่นหนา 

7.2 ตรวจสอบรอยแตกของหมวก น้ำกรดแบตเตอรี่สามารถทำลายแผ่นหน้าหมวกได้ ถ้าคุณพบรอยแตกร้าวที่แผ่นหน้าหมวกนิรภัยให้หยุดใช้หมวกนิรภัยนั้นทันที

7.3 ชิ้นส่วนที่มีส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกจะมีอายุการใช้งานประมาณ 3 ปี หลังจากผลิต ถ้าคุณพบว่าชิ้นส่วนใดที่เสื่อมสภาพแล้วให้เปลี่ยนส่วนประกอบนั้น หรือไม่ก็เปลี่ยนหมวกนิรภัยใบใหม่ เพราะถ้าชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพแล้วอาจจะหลุด หรือหล่นในขณะขับขี่ และอาจจะไปบดบังทัศนียภาพการมองเห็น อาจเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงตายได้

7.4 ตรวจสอบการใส่ได้พอดีกับศีรษะ

7.5 ตรวจสอบชิ้นส่วนรองรับแรงกระแทกด้านในทั้งส่วนกลางและที่แก้มติดแน่นหนาที่หมวกนิรภัย ก่อนใช้หรือไม่

 1. ตรวจสอบแผ่นหน้าหมวกนิรภัยให่อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ

ถ้า หน้าหมวกนิรภัยมีรอยขีดข่วนมากหรือไม่สามารถทำความสะอาดได้ให้เปลี่ยนใหม่ ทันที การบดบังทัศนียภาพอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ การทำความสะอาดควรใช้น้ำสบู่อ่อน และน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านิ่ม ห้ามใช้น้ำมันต่างๆ, น้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยาล้างทุกประเภท ห้ามแปะสติกเกอร์ หรือเทปที่ติดแน่นมากๆ ที่หน้าหมวกนิรภัย เพราะจะไปทำลายชั้นผิวที่ชุบแข็งกันเป็นรอยได้ ห้ามขับขี่ในขณะที่หน้าหมวกนิรภัยมัว หรือสกปรก เพราะการที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่อันตรายถึงบาด เจ็บหรือตาย

 1. ห้ามทำสีใหม่บนหมวกนิรภัย

เรา ไม่แนะนำให้คุณทำสีหมวกนิรภัยใหม่ เพราะสีและทินเนอร์สามารถทำลายวัตถุดิบและโครงสร้างของหมวกนิรภัยได้ หมวกนิรภัยที่เสียหายหรือด้อยคุณภาพโดยการทำสี จะไม่สามารถปกป้องอุบัติเหตุ และเป็นสาเหตุให้บาดเจ็บหรือถึงตาย

 

 1. ข้อต้องจำ หมวกนิรภัยจะจำกัดเสียง และลดประสาทการรับรู้ความเปลี่ยนไปของสิ่งแวดล้อม

เมื่อ คุณใส่หมวกนิรภัยโดยเฉพาะหมวกนิรภัยชนิดหุ้มคาง จะไปรบกวนประสาทการรับรู้ตั้งแต่ละอองน้ำ หรืออุณหภูมิที่แตกต่าง เช่นในกรณีที่คุณอยู่ในอุโมงค์ หรืออยู่บนเขาสูงอาจจะบดบังการมองเห็น ห้ามขับขี่ในขณะที่หน้าหมวกนิรภัยขึ้นฝ้า การใส่หมวกนิรภัยก็จะลดประสิทธิภาพการได้ยินเสียงจราจรต่างๆ โดยเฉพาะขณะที่ใช้ความเร็วสูง และหมวกนิรภัยรุ่นหุ้มคางเวลาเปิดหรือปิดหน้าหมวกนิรภัยก็สร้างความแตกต่าง ของการได้ยินเช่นกัน เพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้จะต้องตื่นตัวตลอดเวลาถึงสภาพถนน, ชนิดของหมวกนิรภัย และความเร็ว

 

02 ธันวาคม 2562

10 วิธีง่ายๆ ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย

โจรปล้น 10 ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว โบราณว่าไว้เพื่อเตือนใจให้เรามีความรอบคอบระมัดระวังให้ดีก่อนที่เหตุร้ายจะเกิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย สามารถเผาผลาญทรัพย์สินได้ทุกชนิด หากเราประมาท เลินเล่อ เหตุร้ายอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
มี 10 วิธีง่ายๆ ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย มาแนะนำดังนี้

 1.      เก็บรักษาสิ่งของที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดอัคคีภัยได้ เช่น เสื้อผ้าเก่า หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น
  2.      หมั่นตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมไปถึงสายไฟ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  3.      ปิดสวิทช์ ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน
  4.      ปิดแก๊สหุงต้มเมื่อเลิกใช้งาน
  5.      ไม่จุดธูปเทียนบูชาพระ หรือจุดบุหรี่ทิ้งไว้ โดยที่ไม่มีคนอยู่ในบ้าน
  6.      เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ควรวางเว้นระยะจากผนังเพื่อระบายความร้อน
  7.      ติดตั้งเครื่องตัดไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร
  8.      มีเบอร์สถานีดับเพลิงใกล้บ้าน หรือ เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 199
  9.      ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟภายในบ้าน
  10.    มีถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐานในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของบ้าน พร้อมศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจอย่างละเอียด
         ทั้งหมดคือวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัย หากท่านสามารถปฏิบัติตามได้ครบก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุร้ายได้

 

02 ธันวาคม 2562

ขับรถหน้าหนาว

ให้ปลอดภัย

02 ธันวาคม 2562

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความ 5 เรื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

19 พฤศจิกายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 20  (289 รายการ)