ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
178
เดือนนี้
2,705
เดือนที่แล้ว
4,857
ปีนี้
59,113
ปีที่แล้ว
42,435
ทั้งหมด
227,526
ไอพี ของคุณ
3.228.24.192


การขอรับบริการรถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลสันผักหวาน ในการรับ-ส่งไปยังโรงพยาบาล 

02 ตุลาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)

20 กันยายน 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ วันนี้ 6 กันยายน 2562
หมู่บ้านขวัญเวียง (ฝั่งประปา) /หมู่บ้านเมธีนี /บ้านอ้อ
รถเก็บขยะเทศบาลฯ จะเข้าเก็บในวันพรุ่งนี้ (เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562)  เนื่องจากมีขยะจำนวนมาก ต้องเพิ่มรอบการจัดเก็บค่ะ

06 กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

13 สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลสันผักหวาน กำหนดการ กิจกรรมพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ตาม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

หมู่ที่ 2 บ้านต้นงิ้ว/บ้านไผ่ล้อม     ระหว่างวันที่ 1 - 4 ส.ค. 62 สถานที่นัดพบ วัดฉิมพลีวัน

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักหวานน้อย       ระหว่างวันที่ 5 - 6 ส.ค. 62 สถานที่นัดพบ ลานครูบา

หมู่ที่ 1 บ้านสันผักหวานหลวง      ระหว่างวันที่ 7 - 10 ส.ค. 62 สถานที่นัดพบ วัดชัยสถิต

หมู่ที่ 5 บ้านเบ้อ/สันป่าตัน/ยังเปา ระหว่างวันที่ 11 – 14 ส.ค. 62สถานที่นัดพบ  วัดถาวรธรรม

หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล                 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ส.ค. 62 สถานที่นัดพบ รพ.สต. สันผักหวาน

หมู่ที่ 6 บ้านขัวเด้ง/บ้านอ้อ/บ้านหน้อย     ระหว่างวันที่ 18 - 21 ส.ค. 62 สถานที่นัดพบ อาคารเอนกประสงค์ ม.6

หมู่ที่ 3 บ้านท้าวผายู               ระหว่างวันที่ 22 - 26 ส.ค. 62 สถานที่นัดพบ สนามกีฬา ม.3

19 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การลดคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

 

 ในปัจจุบันตำบลหนองกร่างมีขยะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากเนื่องจากประชาชนไม่ทราบถึงวิธีกำจัดขยะ

ที่ถูกต้องซึ่งขยะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หากเราทราบถึงวิธีการแยกขยะที่ถูกต้องได้เราก็สามารถ

ที่จะนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้

- ขยะย่อยสลาย สามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้ 
- ขยะรีไซเคิลสามารถนำไปขายได้ 
- ขยะทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก กล่องโฟม ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ ต้องนำไปฝังกลับ หากนำไปเผาจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศได้

- ขยะอันตราย ไม่สามารถกำจัดโดยวิธีการฝังกลบหรือการเผา เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้ จึงต้องมีการกำจัดโดยวิธีที่ปลอดภัย

 การแยกขยะ

(1) ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมา หมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
(2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น 
(3) ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลีกษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น

(4) ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้

  • วัตถุระเบิดได้
  • วัตถุไวไฟ
  • วัตถุออกไซต์และวัตถุเปอร์ออกไซต์
  • วัตถุมีพิษ
  • วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
  • วัตถุกัมมันตรังสี
  • วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
  • วัตถุกัดกร่อน
  • วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
  • วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทำ ให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ายไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น
03 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลสันผักหวาน

03 กรกฎาคม 2562

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แนง จะกำจัดวัชพืชฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ดำเนินการโดยเรือขุด) บริเวณลำเหมืองร้องทราย-พยาบ้านสัน โดยจะมีการปิดถนนและจัดการจราจรทางเบี่ยง ทั้งนี้จะได้จัดทำป้ายบอกทางสัญจรชั่วคราว แจ้งให้ราษฎรในท้องที่ใช้ เข้า-ออก หมู่บ้านได้ พร้อมทั้งจัดทำป้ายสัญญาณระวังอันตรายจากการดำเนินงาน โดยการก่อสร้างจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 - 26 สิงหาคม 2562 หากดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเปิดให้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติและให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิม

02 กรกฎาคม 2562

ประกาศ ปิดน้ำเพื่อดำเนินการระบายตะกอนในท่อน้ำดิบ บริเวณ หน้าอาคารระบายน้ำเสีย คลองแม่ข่า 
--------------------------------------------------
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อดำเนินการระบายตะกอนในท่อน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำ บริเวณอาคารระบายน้ำเสีย คลองแม่ข่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 21.00 น. ของวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ ตำบลป่าแดด ตำบลแม่เหียะ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันผักหวาน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตำบลไชยสถาน ตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี

จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ ฯลฯ

02 กรกฎาคม 2562

25 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์

โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 

ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 -  จุดตัดทางหลาวงหมายเลข 1006

21 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลสันผักหวาน กำหนดการพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลสันผักหวาน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน

21 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลสันผักหวาน กำหนดจัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน

21 มิถุนายน 2562

แนวทางการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ปี 2562
ข้อมูล : สำนักโรคไม่ติดต่อ http://www.thaincd.com

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เปิดเผยตัวเลขเหตุเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 23 เมษายน 2562 เกิดเหตุเด็กตกน้ำ จำนวน 49 เหตุการณ์ เสียชีวิตรวม 53 ราย ร้อยละ 41.5 อยู่ในวัยเรียน อายุ 5-9 ปี, และร้อยละ 35.8 อยู่ในช่วงอายุ 10-14 ปี จากการชวนกันไปเล่นน้ำเองเป็นกลุ่มตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และพบเสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 9 เหตุการณ์ เสียชีวิตรวม 19 ราย ส่วนใหญ่จากการฝ่าฝืนเล่นน้ำในจุดแจ้งเตือนอันตราย

พ่อ-แม่ ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ควรปล่อยเด็กเล่นน้ำตามลำพัง แม้จะเป็นแหล่งน้ำใกล้บ้านหรือที่คุ้นเคยก็ตาม หากพาเด็กไปประกอบอาชีพใกล้แหล่งน้ำควรให้เด็กอยู่ในระยะที่แขนเอื้อมถึงตัวเด็ก ขอความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป้องกันเด็กจมน้ำ เฝ้าระวัง สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน ติดตั้งป้ายแจ้งเตือน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่เป็นวัสดุท้องถิ่นลอยน้ำได้ไว้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งน้ำและทะเล ผู้ให้บริการ หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ดูแลตลอดเวลา

การป้องกันเด็กจมน้ำเบื้องต้น คือ สอนให้เด็กสามารถประเมินแหล่งน้ำเสี่ยงต่างๆ ต้องปฏิบัติตามป้าย สัญลักษณ์เตือน และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนลงเล่นน้ำ ณ จุดแจ้งเตือนอันตราย สอนเด็กให้รู้จักการใช้อุปกรณ์ลอยน้ำในการลอยตัวเพื่อช่วยเหลือตนเองและนำติดตัวไปด้วย เช่น ขวดน้ำพลาสติก/แกลลอนพลาสติกเปล่าปิดฝา หรือวัสดุท้องถิ่นที่ลอยน้ำได้ เช่น ลูกมะพร้าว พอนจาก และยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” หากเป็นเด็กให้ตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วย โดยโยนอุปกรณ์หรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ใกล้ตัวช่วยเกาะ จับ พยุง เช่น ถังแกลลอนหรือขวดน้ำพลาสติกเปล่าปิดฝา หลายๆ ชิ้น และยื่น ไม้ เสื้อ ผ้าขาวม้าให้จับเพื่อดึงขึ้นจากน้ำ กรณีผู้จมน้ำที่ช่วยเหลือขึ้นมาแล้วไม่หายใจให้รีบทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยเป่าปากและกดหน้าอก ห้ามจับอุ้มพาดบ่าหรือกระแทกเอาน้ำออกเนื่องจากเป็นวิธีผิด และรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669

19 มิถุนายน 2562

กรมทางหลวงฝากประชาสัมพันธ์ประกาศ
ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประกาศใหญ่ ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

17 มิถุนายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (272 รายการ)