ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
715
เดือนที่แล้ว
3,333
ปีนี้
36,063
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
278,264
ไอพี ของคุณ
34.204.191.145


เทศบาลตำบลสันผักหวาน กำหนดการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้ 

02 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง (จากแยกสี่แยกฌาปนสถาน - สามแยกบ้านป้าเล็กไปบ้านดอนไฟ) หมู่ที่ 7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

02 กรกฎาคม 2563

ด้วยเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ประกาศกำหนดเส้นทาง วันเวลา ในการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบไปแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณขยะในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลสันผักหวานมีปริมาณพิ่มมากขึ้น เทศบาลตำบลสันผักหวาน จึงได้เพิ่มรถบรรทุกขยะอีกจำนวน 1 คัน รวมเป็น 3 คัน จึงขอปรับเปลี่ยนเส้นทางในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดตารางการจัดเก็บขยะใหม่ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

30 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ​ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่า

วันที่​ 24​ มิถุนายน​ 2563​ เทศบาลตำบลสันผักหวาน​ โดยนายณรงค์​ ปะมาละ​ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ให้การต้อนรับนายวีระพันธ์​ุ​ ดีอ่อน​ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่​ พ.อ.บุญญฤทธิ์​ เกษตรเวทิน​ รอง.ผบ.มทบ. 33 /รอง.ผอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม.(ท.) พร้อมคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ​ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่า​ ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ณ​ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หมู่ที่​ 3 ต.สันผักหวาน​ อ.หางดง​ จ.เชียงใหม่​ ซึ่งนายกเทศมนตรีต​ำ​บล​สัน​ผักหวาน​ ได้นำคณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการ​ กำนันผู้ใหญ่บ้าน​ อสม.​ กลุ่มจิตอาสา​ และประชาชนตำบลสันผักหวาน ช่วยกันกำจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองแม่ข่าพื้นที่ตำบลสันผักหวาน เพื่อให้ใสสะอาด พร้อมได้นำเสนอแผนการพัฒนาคลองแม่ข่าพื้นที่ตำบลสันผักหวาน สำหรับเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตำบลสันผักหวานอีกด้วย 

24 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

22 มิถุนายน 2563

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีคำสั่งที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และมีหมายเหตุท้ายคำสั่ง ดังนี้

มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่ร้องรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11

มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ 1 ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค.ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 สำหรับการนั่งรับประทานอาหารให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดินอย่างน้อย 1 เมตร โดยจำนวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่

22 มิถุนายน 2563

ประกาศมาตรการผ่อนปรน สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน

 

เทศบาลตำบลสันผักหวาน เปิดให้ประชาชนออกกำลังกายตามมาตรการผ่อนปรน ซึ่งการเปิดสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวานจะให้ทำกิจกรรมได้ เฉพาะพื้นที่สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง สนามฟุตซอล กิจกรรมเดิน-วิ่งออกกำลังกาย เท่านั้น เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ส่วนเครื่องเล่นกลางแจ้งยังไม่เปิดให้ใช้บริการ

แม้ว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานจะไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม ในการมาออกกำลังกายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประชาชนผู้มาใช้บริการจะต้องตระหนักถึงมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หมั่นล้างมือ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ยังได้กำหนดให้ผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ต้องสแกนคิวอาร์โคด (แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ) เข้า-ออก จำกัดผู้มาใช้บริการสูงสุดไม่เกิน 100 คน

18 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 146 ราย โดยจะให้การช่วยเหลือเป็นเงิน หนึ่งพันบาทต่อครอบครัว ทั้งนี้เงินจะเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้ลงทะเบียนได้ให้ไว้ ในวันที่  10 มิถุนายน 2563 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

05 มิถุนายน 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ฝากประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแผนการเตรียมความพร้อมการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี 2563 ให้ผู้ใช้น้ำในเขตรับผิดชอบทราบโดยทั่วกัน  

05 มิถุนายน 2563

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

พร้อมหลักเกณฑ์ขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

04 มิถุนายน 2563

เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

ประเมิน ITA เทศบาลตำบลสันผักหวาน สำหรับบุคคลภายนอก

-------------------------------------------------------------

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงารภาครัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่องาน เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หน่วยงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยแสกน QR CODE ด้านล่างนี้เพื่อร่วมประเมิน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/e49h44

04 มิถุนายน 2563

โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3,000 บาท
--------------------------------------------------------------
ผู้ยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ต้องยื่นคําขอภายในกําหนดหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือรับรองตามข้อ 5 (3)
(3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย
(4) สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสด ให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ
(5) หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดยบุคคล ตามข้อ 5 (3) หรือหัวหน้าหน่วยงาน ตามข้อ 5 วรรคสอง สําหรับกรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด

02 มิถุนายน 2563

ประกาศ เรื่องการประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)/ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2)

01 มิถุนายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
-------------------------------------------------
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน 258 หมู่ที่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้มาตรวจสอบได้ หากพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผักหวาน ในวันและเวลาราชการ ภายใน 15 วัน
26 พฤษภาคม 2563

QR CODE คิวอาร์โคด
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ ดาวน์โหลดได้จาก QR CODE นี้ได้เลยค่ะ

07 พฤษภาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (313 รายการ)