ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
378
เดือนที่แล้ว
4,463
ปีนี้
40,189
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
282,390
ไอพี ของคุณ
3.234.140.184


ประชาสัมพันธ์การลดคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

ประชาสัมพันธ์การลดคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

 

 ในปัจจุบันตำบลหนองกร่างมีขยะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากเนื่องจากประชาชนไม่ทราบถึงวิธีกำจัดขยะ

ที่ถูกต้องซึ่งขยะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หากเราทราบถึงวิธีการแยกขยะที่ถูกต้องได้เราก็สามารถ

ที่จะนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้

- ขยะย่อยสลาย สามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้ 
- ขยะรีไซเคิลสามารถนำไปขายได้ 
- ขยะทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก กล่องโฟม ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ ต้องนำไปฝังกลับ หากนำไปเผาจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศได้

- ขยะอันตราย ไม่สามารถกำจัดโดยวิธีการฝังกลบหรือการเผา เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้ จึงต้องมีการกำจัดโดยวิธีที่ปลอดภัย

 การแยกขยะ

(1) ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมา หมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
(2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น 
(3) ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลีกษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น

(4) ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้

  • วัตถุระเบิดได้
  • วัตถุไวไฟ
  • วัตถุออกไซต์และวัตถุเปอร์ออกไซต์
  • วัตถุมีพิษ
  • วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
  • วัตถุกัมมันตรังสี
  • วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
  • วัตถุกัดกร่อน
  • วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
  • วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทำ ให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ายไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น

 
03 กรกฎาคม 2562