ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
5,036
เดือนที่แล้ว
5,423
ปีนี้
55,768
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
297,969
ไอพี ของคุณ
18.215.62.41


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
---------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ขอเชิญชวน
- ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 - วันที่ 1 กันยายน 2505 หรือ
- ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือ
- ผู้สูงอายุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
- มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้ 2 ห้วงเวลา คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 และ มกราคม – กันยายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน ในวันและเวลาราชการ โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคาร

 
01 ตุลาคม 2563