ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
332
เมื่อวานนี้
426
เดือนนี้
863
เดือนที่แล้ว
6,236
ปีนี้
38,965
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
411,585
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565
ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
---------------------
นายประวัติ สุยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
โดยนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน จะได้เสนอให้สภาเทศบาลตำบลสันผักหวานพิจารณา มีวาระสำคัญได้แก่
1.ขอความเห็นชอบ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (วาระที่ 1 รับหลักการ)
2.ขอความเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติโอนครุภัณฑ์ในบัญชีตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ
3.ขอความเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติโอนเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
ในการนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-131532/053-482155

 
18 สิงหาคม 2565