ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
วัดช้างน้ำ

 

 

ประวัติศาสตร์วัดช้างน้ำ

    วัดช้างน้ำ หมู่2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จากการขุดแต่งพบว่าวัดช้างน้ำ (ร้าง) มีโบราณสถานที่สำคัญดังนี้ เจดีย์และวิหาร (โบราณสถานหมายเลข 2) สร้างอยู่บนฐานเดียวกัน โดยวิหารสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เจดีย์อยู่ด้านหลังวิหาร, อุโบสถขนาดเล็ก (โบราณสถานหมายเลข 3) ผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ อยู่ใกล้กันกับวิหารทางมุมตะวันออกเฉียงเหนือ วิหารและอุโบสถมีร่องรอยการก่อสร้างหรือบูรณะอย่างน้อยที่สุด 2 ครั้ง โดยการก่อสร้างหรือบูรณะครั้งหลัง ได้ยกพื้นใช้งานของโบราณสถานให้สูงขึ้นประมาณ 60-80 เซนติเมตร

 

     โบราณสถานหมายเลข 1(อาคารไม่ทราบหน้าที่การใช้งาน) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย์ เป็นอาคารผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกเก็จทางด้านหน้า 1 ครั้ง พบร่องรอยการก่อสร้างหรือบูรณะอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรกสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ต่อมาน่าจะมีการปรับให้อาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือโดยการก่อสร้างมุข หรือชานทางด้านเหนือเพิ่มเติม, โบราณสถานหมายเลข 4(อาคารไม่ทราบหน้าที่การใช้งาน) อยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์ สร้างหันหน้าไปทางทิศเหนือ ลักษณะเป็นอาคารผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุข หรือชานทางด้านหน้า

 

     โบราณสถานอื่นๆ เช่น บ่อน้ำ (โบราณสถานหมายเลข 5 และ 8) ที่มีร่องรอยว่าเดิมเป็นบ่อน้ำก่ออิฐหน้าวัวเป็นรูปวงกลม และต่อมามีการก่ออิฐปากบ่อใหม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทับลงบนบ่อรูปวงกลม นอกจากนี้ยังพบโบราณสถานอื่นๆที่ก่อด้วยอิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าอีก 3-4 แห่ง ทั่วบริเวณวัด อาคารโบราณสถานทั้งหมดอยู่ในกำแพงวัดรูปสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส มีช่องประตูทางเข้าที่กึ่งกลางกำแพงทั้ง 4 ด้าน ทางทิศเหนือมีซุ้มประตูโขง รวมพื้นที่ในกำแพงวัดประมาณ 4 ไร่

 

    
      ทิศทางการหันหน้าของวัดโดยทั่วไปแล้ว วัดในล้านนา มักมีแบบแผนการก่อสร้างค่อนข้างตายตัว คือ วัดมักจะสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยมีเจดีย์เป็นประธานของวัด วิหาร และซุ้มประตูโขง สิ่งก่อสร้างหลักทั้ง 3 นี้มักจะวางตัวตามแกนทิศ ตะวันตก-ตะวันออก แต่สำหรับวัดช้างน้ำ (ร้าง) จะเห็นได้ว่า เจดีย์และวิหารสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แต่ซุ้มประตูโขงอยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เส้นทางสัญจรหลัก (ถนนหรือแม่น้ำ) อยู่ทางทิศเหนือ วัดจึงสร้างให้หันหน้าไปทางทิศเหนือ แต่ขณะเดียวกันก็ยังยึดถือคติการสร้างเจดีย์และวิหารให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่

 

    การกำหนดอายุโบราณสถานในเบื้องต้น วัดช้างน้ำน่าจะสร้างในสมัยหริภุญไชยตอนปลายหรือสมัยล้านนาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 18-19และมีการใช้งานต่อเนื่องมาถึงพุทธศตวรรษที่ 22-23และพื้นที่บริเวณนี้น่าจะมีการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายหรือสมัยหริภุญไชยตอนต้น


 
08 กุมภาพันธ์ 2562