:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: งานเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน

24 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ร่วมงานเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งอำเภอหางดง ได้ดำเนินงานโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ (๖ พฤษภาคม"๒๕๖๖) ณ บริเวณข้างโรงเรียนบ้านดงหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านดงหลวง ตำบลหางคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธานในพิธี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร