:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันผักหวาน

2 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันผักหวาน
—————————
วันที่ 2 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันผักหวาน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดยมีนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันผักหวาน ให้ความรู้แกนนำเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของสภาเด็ก รวมถึงส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ
และในวันที่ 3 กันยายน 2566 นายประพัต เมืองอุดร รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นางสาวเกษร สายฝั้น รองปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน จะได้นำคณะไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร