:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ

6 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
-------------------------------
วันที่ 6 กันนายน 2566 นายประพัต เมืองอุดร รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นายประวัติ สุยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับนางเกษร ศรีศิริโยธิน ประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ สมาชิกอาสาสมัครฯ และอสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการ ติดบ้าน ติดเตียง หมู่ที่ 1 จำนวน 5 ราย ตรวจประเมินอาการผู้ป่วยรายเก่า ค้นหาคัดกรองเบื้องต้นรายใหม่ และประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป
****************************
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร
รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 053-131532 เว็บไซต์ www.sunpukwan.go.th
Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร