:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: โครงการครอบครัวสุขภาวะ พื้นฐานความสุขของคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

โครงการครอบครัวสุขภาวะ พื้นฐานความสุขของคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
--------------------------
วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวสุขภาวะ พื้นฐานความสุขของคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 “สุขภาพดีวิถีใหม่ การดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม” ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ เทศบาลตำบลสันผักหวาน กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำชุมชน ประธาน อสม. ประธานสตรี คณะทำงานศูนย์
พัฒนาครอบครัว และบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวานที่เกี่ยวข้อง
โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลสันผักหวาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันผักหวานและคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสันผักหวาน วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

****************************
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร
รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 053-131532 เว็บไซต์ www.sunpukwan.go.th
Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร